Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaKulturaJesteś w dziale:

Kultura

Wybrali nowe Zarządy

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Wybrali nowe Zarządy
W czwartek, 12 kwietnia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbył się Walny Zjazd Delegatów Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu. Podobne spotkanie podczas którego obchodzono Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych zorganizował w restauracji „Nie Na Żarty” Oddział Rejonowy PZERiI w Opalenicy.
 
Podczas spotkania w Nowym Tomyślu przewodniczący ZR PZERiI przedstawił podsumowanie działań Związku i rozliczenie finansowe, którym delegaci udzielili absolutorium. W wyniku przeprowadzonych wyborów Zarząd w obecnej kadencji będą tworzyć: Zenon Matuszczak, Krystyna Hancyk, Anna Andrzejewska, Franciszek Kowal, Stefan Słociński, Elżbieta Utrata, Marian Raczkowiak, Danuta Kluj i Czesława Kuster. Warto podkreślić, że w Zarządzie zasiedli wszyscy przedstawiciele kół zrzeszonych w Oddziale Rejonowym. W skład Rejonowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Irena Słomko, Maria Szeffner i Teresa Pustelnik. Delegatami na Zjazd Zarządu Okręgowego PZERiI w Poznaniu zostali: Zenon Matuszczak i Marian Raczkowiak.
 
Wśród zadań, które członkowie stowarzyszenia mają zamiar realizować w tym roku znalazły się m.in.: działania aktywizacyjne skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych, opieka nad schorowanymi i samotnymi oraz pozyskiwanie nowych członków.
W Opalenicy spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Sabiny Kuderemskiej - przewodniczącej Zarządu PZERiI, która otrzymała liczne adresy okolicznościowe oraz kwiaty w podziękowaniu za przeprowadzone dotychczas działania zrzeszające seniorów z gminy Opalenica. Następnie podsumowano działania PZERI w ubiegłej kadencji i przedstawiono sprawozdania: merytoryczne oraz finansowe z działalności opalenickiego Zarządu Rejonowego PZERiI.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie stowarzyszenia wybrali Zarząd, w składzie którego znaleźli się: Bogumiła Górczak, Janina Grześ, Teresa Kaczmarek, Czesława Kocik, Henryk Kubaczyk, Sabina Kuderemska, Barbara Napierała, Zbigniew Pawlicki, Michał Rzepa. Komisja Rewizyjna: Emilia Ławicka, Helena Gałkowska, Teodora Sobieska. Delegatem na Zjazd Okręgowy w Poznaniu została wybrana Sabina Kuderemska. W części artystycznej spotkania wystąpił zespół Seven Brass.
 
Powiat Nowotomyski podczas spotkań reprezentował starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, który pogratulował nowo wybranym Zarządom i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę na niwie kulturalnej i społecznej. Odpowiadając na potrzeby osób starszych włodarz powiatu wręczył uczestnikom spotkań „Poradniki Prawne dla Seniora”, zawierające zbiór cennych informacji i przydatnych wskazówek, stanowiących bogate źródło wiedzy dla osób starszych.
 
 

Promocyjne plany

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Promocyjne plany
O możliwościach współpracy i promowaniu  ciekawych miejsc w Powiecie Nowotomyskim rozmawiał, w piatek, 6 kwietnia starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki ze Zbigniewem Romankiewiczem prezesem Znaczki Turystyczne Polska.
 

Starosta podziękował za współpracę

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Starosta podziękował za współpracę
Pułkownik Piotr Malinowski zakończył służbę na stanowisku dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Z tej okazji w piątek 16 marca, w Międzyrzeczu odbyła się uroczystość pożegnalna. Za dotychczasową, owocną współpracę na płaszczyźnie kultywowania pamięci o bohaterach oraz w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, edukacją czy wymianą doświadczeń podziękował starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki. Pułkownik Piotr Malinowski od poniedziałku będzie dowodził Sztabem Wielonarodowej Dywizji w Elblągu. Międzyrzecką brygadą pokieruje teraz pułkownik Robert Kosowski.
 

II edycja Konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dra Kazimierza Hołogi

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: II edycja Konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dra Kazimierza Hołogi
W piątek, 9 marca w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się finałowa gala II edycji Konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dra Kazimierza Hołogi. Laureatką konkursu została Anna Tarajkowska - stomatolog z Poznania. Podczas gali nie zabrakło również nowotomyskiego akcentu.
 
Wśród nominowanych do tego zaszczytnego tytułu znalazł się Józef Moskalik - wieloletni ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. Nominacji w tak ważnym dla środowiska lekarskiego konkursie pogratulował starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz dyrektor SP ZOZ w Nowym Tomyślu Janusz Nowak.
 
Projekt jest wspólną inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Konkurs promuje działalność charytatywną i społeczną lekarzy. Jego patronem jest związany z Nowym Tomyślem doktor Kazimierz Hołoga (w latach 1951-1958 dyrektor nowotomyskiego szpitala) lekarz, społecznik i filantrop. Laureatem I edycji Konkursu został prof. dr hab. med. dr h.c. Jacek Łuczak - Ordynator Hospicjum Palium w Poznaniu.
 
 
 
 
 
 
 

Rozmawiali o polityce senioralnej

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Rozmawiali o polityce senioralnej
W środę, 7 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej. Z powiatu nowotomyskiego w skład zespołu powołano: Marcina Brambora - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, Zenona Matuszczaka - przewodniczącego Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu oraz Barbarę Napierałę - skarbnik Oddziału Rejonowego, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opalenicy.
Do głównych zadań zespołu należeć będzie m. in. analiza sytuacji wielkopolskich seniorów, definiowanie celów polityki senioralnej, rekomendowanie zadań dla realizowanej w regionie polityki senioralnej oraz określanie potrzeb środowiska seniorów tak istotnych w obecnych czasach. Gremium ekspertów będzie również realizowało działania z zakresu aktywizacji oraz podnoszenia jakości życia środowisk senioralnych, przeciwdziałało wykluczeniu osób starszych.
 
Na posiedzeniu zespołu poruszano kwestie budowania wizerunku osób starszych, omówiono wybrane aspekty polityki senioralnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zaprezentowano informacje o działaniach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiono założenia pracy zespołu ekspertów ds. polityki senioralnej. Powiat nowotomyski podczas posiedzenia reprezentował Marcin Brambor - dyrektor PCPR w Nowym Tomyślu oraz Zenon Matuszczak - przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Nowym Tomyślu, którzy zadeklarowali chęć pracy w dwóch obszarach: edukacja osób starszych oraz aktywność społeczna.
 

Jerzy Kałek Super Sołtysem Powiatu Nowotomyskiego 2017!

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Jerzy Kałek Super Sołtysem Powiatu Nowotomyskiego 2017!
W piątek, 2 marca w restauracji Halszka w Kuślinie członkowie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Nowotomyskiego podsumowali rok 2017. Podczas spotkania najaktywniejszym sołtysom ubiegłego roku podziękowali starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Maria Galas, włodarze poszczególnych gmin oraz prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Nowotomyskiego Arkadiusz Kaźmierczak.

W spotkaniu, które miało też charakter zebrania sprawozdawczego uczestniczyli sołtysi wsi powiatu nowotomyskiego oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło parlamentarzystów, władz samorządowych wszystkich szczebli oraz reprezentantów jednostek i instytucji związanych z rolnictwem i rozwojem wsi.


Zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium za poprzedni rok. Przegłosowano również plan działań na bieżący rok. W planach stowarzyszenie ma m.in. wydanie opracowania „Poczet sołtysów Powiatu Nowotomyskiego” oraz zaprojektowanie i wykonanie sztandaru.


Tegorocznym gospodarzem spotkania była Gmina Kuślin. Wójt Kuślina Jerzy Dziamski przybliżył zebranym charakterystykę gminy i zaprosił do obejrzenia filmu z inscenizacji historycznej z okazji odzyskania niepodległości, która odbyła się w styczniu. W części artystycznej wystąpił zespół Dambejk.


Słowa wdzięczności za wykonywaną pracę skierował do sołtysów skierował starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki i przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Maria Galas.

Doroczne spotkanie było okazją do wyróżnienia i nagrodzenia sołtysów przez włodarzy poszczególnych gmin.

Wyróżnienia otrzymali:

Gmina Kuślin: Arkadiusz Wolgetan - sołtys Chraplewa, Sebastian Kaźmierczak - sołtys Michorzewa, Jan Przybylski - sołtys Wąsowa.

Gmina Lwówek: Anna Pindara -Koralewska - sołtys Komorowic, Wacław Słoma - sołtys Konina, Marcin Weimann - sołtys Zębowa, Renata Jędrzejczak - sołtys Zgierzynki.

Gmina Miedzichowo: Józefa Sołtysik - sołtys wsi Jabłonka Stara, Stanisław Łodyga - sołtys Bolewic, Edward Marciniak - sołtys Zachodzka.

Gmina Nowy Tomyśl: Danuta Sobieraj - sołtys Wytomyśla, Henryk Krzeszowski - sołtys wsi Jastrzębsko Stare, Stefan Schulz-sołtys Grubska.

Gmina Opalenica: Elżbieta Radniecka - sołtys Daków Mokrych, Ryszard Piotrowski - sołtys Wojnowic, Bernard Weymann - sołtys wsi Terespotockie.

Gmina Zbąszyń: Małgorzata Mirek - sołtys Nowej Wsi, Dawid Walda - sołtys Nowej Wsi Zbąskiej, Iwona Zielińska - sołtys Strzyżewa, Piotr Schmidtke - sołtys Przychodzka.

Kapituła konkursu na Super Sołtysa Powiatu Nowotomyskiego 2017 roku do tego tytułu nominowała: Jerzego Kałka sołtysa Krystianowa, Stanisława Łodygę - sołtysa Bolewic, Marka Bińkowskiego - sołtysa Cichej Góry, Marka Gracza - sołtysa Sielinka, Marka Sołtysika - sołtysa Stefanowa, Franciszka Kościelnego - sołtysa wsi Krzywy Las.

Statuetkę Super Sołtysa roku 2017 z rąk starosty nowotomyskiego Irenusza Kozeckiego i przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego Marii Galas odebrał Jerzy Kałek - sołtys Krystianowa.

 

 

 
 

Jubileusze pracy

Autor: Marzena Matusiak
Ilustracja do informacji: Jubileusze pracy
W poniedziałek, 12 lutego trzech pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu otrzymało listy gratulacyjne z okazji obchodzonych jubileuszy pracy. Zofia Biniaś - pracownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu obchodziła jubileusz 35-lecia pracy zawodowej. Kolejny jubileusz, 20-lecia pracy zawodowej obchodziła Emilia Jarczyńska – pracownik Wydziału Edukacji i Sportu, natomiast Anna Lipiecka – pracownik Wydziału Finansów 25-lecie pracy zawodowej. Z tej okazji życzenia jubilatom złożyli: starosta nowotomyski – Ireneusz Kozecki, wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński, sekretarz powiatu Ryszard Napierała, skarbnik powiatu – Agnieszka Biegaj, Kierownik Wydziału Organizacyjnego - Emilia Michalczak-Woźniak oraz prezes Zarządu PCK w Nowym Tomyślu – Jerzy Kimstacz.
 

Drzwi otwarte w SP ZOZ

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Drzwi otwarte w SP ZOZ
W piatek, 26 stycznia w nowotomyskim Szpitalu Powiatowym każdy zainteresowany mógł zwiedzić otwarty w grudniu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu. Chętnych nie brakowało, a po Oddziale oprowadzali dyrektorzy SP ZOZ Janusz Nowak i Marek Ratajczak oraz z ramienia Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu - sekretarz Ryszard Napierała i pełnomocnik ds. SP ZOZ Marek Falkiewicz.
 

Startuje II edycja Konkursu "Wielkopolski Lekarz z Sercem"

Autor: Marzena Matusiak
Ilustracja do informacji: Startuje II edycja Konkursu "Wielkopolski Lekarz z Sercem"
Ruszyła II edycja Konkursu „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi”. Ten wspólny projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zainicjowany został w ubiegłym roku i ma na celu promocję działalności charytatywnej i społecznej lekarzy.

Zasłużeni dla Powiatu Nowotomyskiego

Ilustracja do informacji: Zasłużeni dla Powiatu Nowotomyskiego
W piątek, 9 lutego w hotelu Behapowiec w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia istnienia opalenickiego Zakładu Chemos Sp. z o. o. Zakład zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych, szyciem odzieży roboczej i produkcją wycieraczek szyb samochodowych.
czytaj dalej ›
Początkowo spółdzielnia nosiła nazwę „Krosno”. Jej głównym profilem produkcji było wówczas tkactwo. Jak podkreśla prezes Henryk Moskalik, minione 60 lat to czas wielu zmian, wdrażania nowych technologii, rozbudowy. Najtrudniejszym momentem dla zakładu było dostosowanie się do nowej sytuacji rynkowej. Dzięki środkom unijnym i wsparciu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych firma przeszła proces restrukturyzacji. Zainwestowała w park maszynowy, nowoczesne wtryskarki, wyposażone w roboty.
Podczas jubileuszowego spotkania starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Maria Galas wręczyli Odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”. To szczególne wyróżnienie otrzymały: Małgorzata Jakubowska, Grażyna Maliszewska oraz prezes Zarządu Chemos Sp. z o. o. Henryk Moskalik.
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 13

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2