Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Powiat

Dyskutowali o potrzebach osób z niepełnosprawnościami

19-09-2017 | Autor: Kamil Kałek | drukuj |
Ilustracja do informacji: Dyskutowali o potrzebach osób z niepełnosprawnościami
W poniedziałek, 18 września w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu - Marcinem Bramborem oraz Kierownikiem Zespołu Świadczeń i Rehabilitacji - Łukaszem Nyczkowskim. Omówiono zasady współpracy Centrum z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2016 - 2026.
 
Członkowie PSRON poinformowani zostali o udziale Powiatu w monitoringu pn. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”, który realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od kwietnia 2017 r. do marca 2019 r. oraz osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu. Przedstawione zostały również korzyści z udziału w ww. programie dla instytucji.
 
Poruszony został również temat zorganizowania corocznego spotkania informacyjno-szkoleniowego z organizacjami pozarządowymi. Ustalono, że w tym roku ww. spotkanie odbędzie się w Powiatowym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, które mieści się w kompleksie budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu. Rozmowy dotyczyły również przygotowania nowego „Programu Współpracy Powiatu Nowotomyskiego z fundacjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2018 – 20 …”.
 
Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali i nie wnieśli uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego zmieniający uchwałę nr XXII/190/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.  
 
Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń i gratulacji nowemu dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2