Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Powiat

Rejestr i Baza Danych o Odpadach już dostępny!

21-02-2018 | Autor: Ewa Fertig | drukuj |
Starosta Nowotomyski informuje, że w dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
 
Zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru są m.in. przedsiębiorcy prowadzący transport odpadów.
 
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).
 
Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 2458).
 
Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się na stronie internetowej Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem:
lub
 
Osoby do kontaktu w Departamencie Środowiska:
Maciej Borowczyk nr tel.: 61 626 64 24
Małgorzata Hain nr tel.: 61 626 64 66
Joanna Halamunda nr tel.: 61 626 64 59
Lidia Lipska nr tel.: 61 626 64 40
Jakub Müller nr tel.: 61 626 64 69
Magdalena Siejak nr tel.: 61 626 64 47
Kinga Ulatowska nr tel. 61 626 64 92
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2