Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Powiat

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych w 2019 roku

07-02-2019 | Autor: Kamil Kałek | drukuj |
Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 44/WR/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku.
 
Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć skorygowaną przewidywaną kalkulację kosztów, która będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram.
 
Wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje, przed podpisaniem umowy muszą również dostarczyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio innego rejestru bądź ewidencji (potwierdzoną za zgodność kserokopii z oryginałem przez osoby upoważnione) –  w szczególności również w przypadku wszelkich zmian dotyczących danych zawartych w rejestrze (KRS) lub odpowiednio innego rejestru albo ewidencji (podmioty zarejestrowane w ewidencji Starosty Nowotomyskiego nie muszą dołączać wyciągu z ewidencji), a także wymagane oświadczenie bądź oświadczenia i aktualne pełnomocnictwa lub upoważnienia.
 
Uchwała dotycząca przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert, jak i między innymi aktualne załączniki niezbędne do podpisania umowy, znajdują się w załączeniu.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2