Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Wyniki rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i fundacje w 2017 roku.

Autor: Kamil Kałek

Rodzinne relacje międzypokoleniowe w obiektywie

Autor: Krystian Dybek
Ilustracja do informacji: Rodzinne relacje międzypokoleniowe w obiektywie
W czwartek, 18 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Rodzinne relacje międzypokoleniowe w obiektywie”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Tomyślu a patronat nad wydarzeniem sprawował starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.
 
Celem konkursu było ukazanie integracji pokoleń poprzez wspólne zainteresowania, pasje czy spędzanie wolnego czasu. Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego, a jego interpretacja była dowolna i zależna wyłącznie od osoby wykonującej pracę. Na początku spotkania głos zabrała prezes stowarzyszenia Natalia Fajfer, która przybliżyła audytorium cele oraz idee konkursu. Następnie wysłuchać można było krótkiej prezentacji przygotowanej przez Martę Andrałojć - psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pn. „O relacjach w rodzinie z pokolenia na pokolenie”.
 
Do konkursu przystąpiło 38 uczestników. Wszyscy, którzy nadesłali swoje prace otrzymali podziękowania, a spośród wszystkich prac jury wyłoniło trzy najlepsze prace oraz dwa wyróżnienia:
 
I miejsce -  Maria Hojan,
II miejsce - Weronika Kaźmierczak,
III miejsce - Aleksandra Kurkowiak.
 
Wyróżnienia otrzymali: Martyna Skoczylas, Maria Dziechciarek.
 
 
 
 

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Strażaka
W czwartek, 18 maja w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyły się uroczystości związane z obchodami „Międzynarodowego Dnia Strażaka”. Tegoroczny Dzień Strażaka uczczony został uroczystym apelem przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.  Apel ten rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Marek Kołdyk serdecznie witając znamienite grono zaproszonych gości wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu, reprezentanci służb i instytucji z terenu województwa i powiatu. Powiat Nowotomyski podczas uroczystości reprezentował wicestarosta Tomasz Kuczyński i sekretarz powiatu Ryszard Napierała.
 
Podczas uroczystości zostały odczytane życzenia od sekretarza Stanu Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, skierowane do wszystkich funkcjonariuszy, pracowników cywilnych  oraz  osób związanych z pożarnictwem. Święto było wyjatkową okazją by nadać awanse na wyższe stopnie oraz przyznać odznaczenia i wyróżnienia. Również w roku 2017 kilku strażaków z Komendy Powiatowej PSP w  Nowym Tomyślu zostało wyróżnionych.
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym z dnia 28 kwietnia 2017r. nadał z dniem 4  maja stopień  młodszego kapitana asp. Jakubowi Kłosowskiemu. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Rozkazem Personalnym z dnia 19 kwietnia 2017r. nadał z dniem 4  maja stopień aspiranta, mł. asp. Marcinowi Mokrzyckiemu
 
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży  Pożarnej w Poznaniu  Rozkazem Personalnym  z dnia 19 kwietnia 2017r. nadał z dniem 4 maja  stopnie:
 
starszego ogniomistrza:
ogn. Przemysławowi  Kleszce;
  
stopień ogniomistrza:
mł. ogn. Marcinowi Wolakowi,
mł. ogn. Błażejowi Centkowskiemu;
 
stopień młodszego ogniomistrza:
st. sekc. Szymonowi Wiącek,
st. sekc. Krzysztofowi Łodzińskiemu;
 
stopień starszego sekcyjnego:
sekc. Łukaszowi Chwałkowskiemu,
sekc. Mateuszowi Cyprian,
sekc. Przemysławowi Sołtysik,
sekc. Marcinowi Kozica;
 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Nowym Tomyślu, Rozkazem Personalnym z  dnia 14 kwietnia 2017r. nadał z dniem 4 maja stopień starszego strażaka str. Michałowi Kurcewiczowi.
 
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną mł. asp. Arkadiusza Martyniaka oraz st. ogn. Przemysława Beyera.
 
Za wzorową postawę, zaangażowanie w służbie oraz ofiarność podczas jej pełnienia:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017r. odznaczył:
 
asp. sztab. Andrzeja Łacińskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi,
asp. Krzysztofa Hildebranda Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
st. ogn. Przemysława Beyera Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem z dnia 22 marca 2017r. odznaczył: asp. sztab. Andrzeja Łacińskiego Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, st. ogn. Jarosława Stachowiaka Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Odznaczenia te, zostały wręczone podczas tegorocznych  Wojewódzkich Obchodów dnia strażaka w dniu 12 maja.
 
Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo gaśniczych ogn. Robert Sobkowiak został wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej straży Pożarnej w Warszawie. W celu uhonorowania zasług dla ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Uchwałą  z dnia 28 marca 2017 r. nadało st. ogn. Tomaszowi Bimkiewiczowi Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
 
Po wręczeniu awansów  na wyższe stopnie służbowe, wyróżnień i odznaczeń głos zabrali nasi zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili naszą służbę i współpracę na rzecz ogólnego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
 
Ostatnim akordem świętowania Dnia Strażaka był poczęstunek, na który wszystkich uczestników uroczystości zaprosił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Marek Kołdyk.
 
 
 
 

Zawiadomienie Nadleśnictwa Grodzisk

Autor: Kamil Kałek
Link do zawiadomienia:
 
 

Niezapominajka dla starosty

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Niezapominajka dla starosty
W poniedziałek 15 maja uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Emilii Sczanieckiej w Pakosławiu wybrali się do pobliskich zakładów pracy oraz instytucji aby symboliczną niezapominajką podziękować za pomoc i dobroć okazaną szkole. Niezapominajka trafiła również na ręce starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego, który w dniu dzisiejszym przyjął od uczniów szkoły podziękowania za wszelką okazaną pomoc.
 

XIV Powiatowe Forum Bibliotekarzy

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: XIV Powiatowe Forum Bibliotekarzy
W poniedziałek, 15 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu, odbyło się XIV Powiatowe Forum Bibliotekarzy, w ramach którego obchodzono Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wydarzenie było okazją do złożenia życzeń przez zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli samorządów gminnych i powiatu, a także wielu biblioentuzjastów.
 
Starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki na ręce dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu Lucyny Kończal - Gnap przekazał serdeczne życzenia i gratulacje, wyrażając swoje uznanie dla pracy instytucji jak i bibliotekarzy. Pogratulował jej również osobistego sukcesu, jakim było przyznanie statuetki „Pegazika” przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w kategorii przyjaciół książki. Tradycją jest, że podczas tego wydarzenia świętuje się jubileusze pracy zawodowej pracowników poszczególnych bibliotek z terenu powiaty nowotomyskiego.
 
W tym roku jubileusze pracy obchodzili następujący pracownicy MiPBP w Nowym Tomyślu:
 
- Teresa Misiaczyk - 40 - lecie pracy
- Małgorzata Śnieguła - 30 - lecie pracy
- Renata Jędrzejewska - 25 - lecie pracy
- Danuta Łebkowska - 20 - lecie pracy
 
Z opalenickiego Centrum Kultury i Biblioteki 35-lecie pracy obchodziła Wiesława Rokus, a z lwóweckiej książnicy Alicja Stachowiak, która może pochwalić się równie imponującym stażem pracy. Wyrazy uznania dla pracy bibliotekarzy przekazał włodarz powiatu i burmistrzowie oraz wójtowie gmin.
 
 
 

Starosta chrzestnym sztandaru

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Starosta chrzestnym sztandaru
W piątek, 12 maja w Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji przyjęcia tradycji 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii przez batalion logistyczny 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego. Jednym z głównych punktów tego wydarzenia było przekazanie repliki sztandaru 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Ojcem chrzestnym sztandaru został starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, a matką chrzestną księżniczka Rumunii Margareta Hohenzollern - Sigmaringen, reprezentowana przez księcia Radu Hohenzollerna-Veringena.
 
Pierwszym punktem uroczystości było złożenie przez delegacje zniczy i kwiatów pod pomnikiem ku czci żołnierzy 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii w Parku Cytadela. Następnie w klasztorze pw. św. Józefa odprawiona została msza święta, po której na placu przy Pomniku Armii Poznań odbył się uroczysty apel. Swoim powitaniem rozpoczął ją dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pułkownik dyplomowany Piotr Malinowski. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych międzynarodowych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Jego Królewska Wysokość Książę Rodu Hohenzollern-Veringen, Jego Ekscelencja Ovidiu Dranga - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii w Polsce, pułkownik Romeo Tabirca - Attache Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy, pułkownik Iacob DRAGOS - dowódca rumuńskiej 15 Brygady Zmechanizowanej "Podu Inalt" oraz pułkownik Steven E. Gventer - dowódca Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Polsce. Wśród polskich gości uroczystość uświetnili m.in.: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, w imieniu dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych generał brygady Adam Joks, attaché obrony przy Ambasadzie RP w Bukareszcie pułkownik Tomasz Domański, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał brygady Stanisław Czosnek, Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz oraz przedstawiciele samorządu, Straży Pożarnej, Policji, przedszkoli, szkół podstawowych i licealnych z powiatu poznańskiego. Podczas tak ważnego dnia dla oddziału Wielkopolskiego jak i pododdziału 17 Brygady. Nie mogło również zabraknąć Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii.
 
Koronny element ceremonii nastąpił punktualnie w samo południe. To właśnie wtedy podpisany został akt przyjęcia tradycji oraz wręczenie repliki sztandaru historycznego. Jako element symboliczny wbite zostały gwoździe przez rodziców chrzestnych, dowódcę batalionu logistycznego podpułkownika Zbigniewa Siwka, dowódcę Wielkopolskiej Brygady pułkownika Dyplomowanego Piotra Malinowskiego oraz sponsorów Sztandaru.
 
Całość zwieńczyła armatnia salwa dla Księcia Rumunii oraz defilada i koncert orkiestry Sił Powietrznych z Poznania. Po zakończonych uroczystościach na placu rozpoczęła się dalsza cześć święta i piknik rodzinny, podczas którego można było obejrzeć sprzęt Wielkopolskiej Brygady, a także spróbować grochówki i pieczonego przez logistyków chleba.
 
Dziedziczenie i kultywowanie tradycji, kształtuje obywatelskie postawy i ducha bojowego żołnierzy, pogłębia procesy integracyjne, pobudza do wzmożonego wysiłku szkoleniowego oraz umacnia więzi wojska ze społeczeństwem. Dziedziczenie polega na przejęciu i kontynuowaniu przez jednostki tradycji bojowych dawnych jednostek wojskowych, barw i odznak, nazw wyróżniających i ceremoniału. Głównym celem jest podkreślenie dokonań pododdziałów walczących o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej oraz ocalenie od zapomnienia ich chwalebnego poświęcenia dla dobra każdego polaka. Pamięć o swych korzeniach i świadomość historyczna pozostają jednym z ważniejszych czynników warunkujących tożsamość patriotyczną.
 
 
 
 
 
 
 

72 rocznica zakończenia II wojny światowej

Autor: Krystian Dybek
Ilustracja do informacji: 72 rocznica zakończenia II wojny światowej
W poniedziałek, 8 maja minęła 72 rocznica zakończenia II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego w dziejach naszej historii. Z udziałem przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych, związków kombatanckich, pocztów sztandarowych, harcerzy, oraz delegacji partii politycznych, szkół,przedszkoli oraz instytucji społecznych Nowego Tomyśla odbyły się obchody upamiętniające tę rocznicę.
W delegacji Starostwa Powiatowego wiązankę kwiatów złożyli starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński oraz  kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu Emilia Michalczak - Woźniak.
 
 
 
 
 
 
 
 

226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Autor: Krystian Dybek
Ilustracja do informacji: 226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W środę, 3 maja w Nowym Tomyślu odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji Ojczyzny, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po niej na placu Chopina przy pomniku Konstytucji 3 Maja wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, radni, przedstawiciele organizacji społecznych, partii politycznych, służby mundurowe, dzieci z nowotomyskich przedszkoli oraz młodzież szkolna. W delegacji Starostwa Powiatowego wiązankę kwiatów złożyli starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, wicestarosta Tomasz Kuczyński oraz członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego Przemysław Tramowski.
 
 
 

Zainaugurowano sezon szparagowy

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Zainaugurowano sezon szparagowy
W czwartek, 27 kwietnia w Hotelu Rzymskim w Poznaniu uroczyście zainaugurowano sezon szparagowy. Odbyła się tam Szparagowa Konferencja Prasowa.
 
Organizatorami spotkania byli: Katedra Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polski Związek Producentów Szparaga oraz Hotel Rzymski w Poznaniu. Celem spotkania była promocja produkcji i konsumpcji tego warzywa w naszym kraju. Wśród zaproszonych gości znaleźli się starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, sekretarz powiatu Ryszard Napierała. Podczas spotkania wręczono statuetki „Srebrnych Szparagów”. Spotkanie zakończyło się degustacją wykwintnych potraw ze szparagami.
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 48

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2