Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

W hołdzie bohaterom

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: W hołdzie bohaterom

W poniedziałek, 16 października minęło dokładnie 77 lat od powstania Batalionów Chłopskich, drugiej co do liczebności organizacji zbrojnej na terenach okupowanej Polski, nazywanej zbrojnym ramieniem polskiej wsi. Rocznicę uczczono w Poznaniu, złożeniem wiązanek przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

 

Pod koniec okupacji formacja liczyła 170 tysięcy ludzi. Bataliony w czasie wojny przeprowadziły około 10 tysięcy akcji bojowych, w tym napady na transport kolejowy. W uroczystościach brali udział byli i obecni parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządów wszystkich szczebli, reprezentanci służb, instytucji i organizacji pozarządowych. Hołd tym, którzy walczyli w Batalionach Chłopskich złożył również starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.

 
 

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW w Zbąszyniu

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej w SOSW w Zbąszyniu
W piątek, 13 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbąszyniu odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości poza występami uczęszczających do placówki dzieci, przemówieniach gości dokonano również przekazania wyremontowanego budynku placówki.
Dawny budynek całkowicie zmienił swój wygląd. Zmieniono jego elewację oraz wykonano jego termoizolację, co znacząco zmniejszy koszty związane z ogrzaniem budynku. Obecny na uroczystościach starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki przekazał najmłodszym słodki upominek, a na ręce dyrektora placówki wręczył adres okolicznościowy. Na uroczystości obecna była również Kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatu Nowotomyskiego - Emilia Michalczak - Woźniak.
 
 
 
 

Opalenicki Dzień Seniora

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Opalenicki Dzień Seniora

W czwartek, 12 października w Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku opaleniccy seniorzy świętowali Dzień Seniora. Uroczystości przyświecały słowa wypowiedziane przez Dalajlamę XIV: Są tylko dwa dni w roku, podczas których nic nie może być zrobione. Jeden nazywany jest wczoraj, a drugi nazywany jest jutrem. Dzisiaj jest odpowiedni dzień na to by kochać, wierzyć, działać, a przede wszystkim żyć”.

 

Oprócz seniorów, wśród zaproszonych na to wydarzenie gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych powiatu, gminy Opalenica, reprezentanci instytucji i organizacji wspierających seniorów. Serdeczne życzenia i słowa uznania do świętujących skierowali starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki i przewodnicząca Rady Powiatu Maria Galas.

Tradycyjnie podczas spotkania członkom PZERiI wręczono odznaczenia za szczególne zaangażowanie w jego działalność. Złotą odznaką dużą wyróżniona została Helena Grzeskowiak. Złotymi odznakami małymi wyróżnieni zostali: Danuta
Balcerek, Aniela Kaczmarek, Roman Nożewnik, Krystyna Piotrowska i Teresa Słocińska.

Miłym akcentem było wręczenie życzeń i kwiatów najstarszym członkom stowarzyszenia. W tym gronie znaleźli się: Róża Antkowiak, Anna Czarnuszka, Józefa Ciaszczyk, Janina Fajfer, Anna Hoffmann, Maria Humerczyk, Stanisława Mazurek, Zofia Stachowiak, Alfred Szulc i Halina Tycner.

Dotychczasowy dorobek opalenickiego oddziału PZERiI oraz plany na kolejny rok przedstawiła jej przewodnicząca Sabina Kuderemska. Organizacja liczy 291 członków, którzy chętnie biorą udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach sportowo rekreacyjnych i kulturalnych.

 

 
 
 

Z myślą o osobach starszych

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Z myślą o osobach starszych
W środę, 11 września podczas sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zaprezentowano różne inicjatywy i aktywności organizacji oraz stowarzyszeń zrzeszających osoby starsze. Debatowano również nad możliwościami wsparcia seniorów. W wydarzeniu uczestniczył starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki i Zenon Matuszczak - Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Nowym Tomyślu.
 
 

Podziękowali Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Podziękowali Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii
We wtorek, 10 października podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki podziękował za lata współpracy przechodzącemu na emeryturę Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii - Panu Tomaszowi Jurkiewiczowi, który również pełni funkcję członka komisji. W tak ważnym dniu, oprócz podziękowań za pracę nie zabrakło także życzeń, by nowy etap życia przeżywany był w dobrym zdrowiu, pogodzie ducha oraz wśród życzliwych ludzi.
 

Na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Na rzecz osób z niepełnosprawnościami
We wtorek, 10 października w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu odbyło się pierwsze z zaplanowanych trzech spotkań w ramach realizowanego projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
 
Realizacja tej inicjatywy pozwoli na dogłębną analizę stanu zastanego i wspólne wypracowanie rekomendacji, które będą mogły być wykorzystane w usprawnieniu podejmowanych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie nowotomyskim.
 
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z aktywnym merytorycznym udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide wraz z Fundacją Eurajmonia.
 
W spotkaniu udział wzięli przedstawicie  Starostwa i jednostek podległych, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawicie ww. fundacji.
 

Najlepsi uczniowie nagrodzeni

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Najlepsi uczniowie nagrodzeni
W czwartek, 12 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w gościnnych progach Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego odpowiedzieli dyrektorzy i uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski. Wydarzenie było doskonałą okazją do wręczenia stypendiów uczniom oraz wyróżnień dla dyrektorów i nauczycieli. 
 
Stypendia otrzymali następujący uczniowie Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu: Weronika Laufer, Sara Przybylak, Marcin Raczkowiak, Patryk Cegielski, Aneta Norek, Weronika Woźna, Oliwia Marciniak.
 
Wśród wyróżnionych z Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu znaleźli się: Martyna Borowiak, Ewelina Anna Kujawska, Sara Żmuda, Jaśmina Błażewicz, Patrycja Rudawska, Daniel Stanek, Kecja Kasperska, Maja Łuczak, Magdalena Jarosz, Maria Sędziejowska, Arkadiusz Bartkowiak, Marcin Stachowiak, Jakub Cichy, Martyna Pięta, Klaudia Magdalena Dudek, Roksana Konieczna, Alicja Miarka, Zofia Giersberg, Emilia Kozłowska, Zofia Danuta Koźmiński, Aleksandra Oględzińska, Paulina Nitschke, Aleksandra Białas, Katarzyna Hirschfeld, Natalia Jenek, Emilia Intek, Karolina Gołębiowska, Zuzanna Kaczmarek, Angelika Lewicka, Magdalena Patan, Agata Stawińska, Szymon Feliński, Mikołaj Halasz, Eryk Wittchen, Magdalena Uryzaj.
 
W gronie wyróżnionych uczniów z  Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu byli: Paulina Sobczyk, Malwina Kitta, Natalia Kańduła, Kacper Woźny, Patrycja Niemyt, Estera Chojnacka, Karolina Jaśnikowska, Julia Bedła, Honorata Ratajczak, Daria Klingsporn, Natalia Mikołajczyk, Julia Klarczyk, Marta Lehmann, Paulina Jarosz, Joanna Szelzchen, Maja Stachowiak.
 
Stypendia otrzymali następujący uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance: Bogumiła Nowak, Beata Wyrwał, Michał Krawczyk, Katarzyna Brzezińska, Monika Rajewicz, Adrian Fagasik.
 
Dalsza część uroczystości kontynuowana była w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych. Starosta wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wszystkim dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat oraz Darii Bąkowskiej i Markowi Tudorowskiemu -  nauczycielom z nowotomyskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych.
 
 
 
 
 
 
 

Wojewoda informuje

Autor: Kamil Kałek
W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.
 
Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu 609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl).
 

Warsztaty "Dajmy dobry przykład"

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Warsztaty "Dajmy dobry przykład"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu zakończyło realizację warsztatów wspierających rodzinę, które odbywały się na terenie Gminy Nowy Tomyśl i Gminy Zbąszyń. Zajęcia były prowadzone przez specjalistów tj. psychologa, pedagoga, prawnika i pracownika socjalnego. Ich celem było wzmocnienie uczestniczących w nich osób w wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie przezwyciężania trudności wychowawczych i innych trudnych sytuacji rodzinnych. W spotkaniach brali udział seniorzy rodzin, którzy teraz dzieląc się informacjami zdobytymi na warsztatach mogą skuteczniej wspierać rodzinę w wychowaniu nowego pokolenia.
 
1 2 3 4 5 6 ... 57

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2