Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Posiedzenie Rady Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Rady Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
We wtorek, 17 kwietnia w Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie Oddziału Muzeum w Nowym Tomyślu w tym organizacji Szlaku Wikliny, Muzeum Szparaga oraz programu Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa. Podczas posiedzenia przedstawiono również sprawozdania z działalności Muzeum w 2017 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz wójt gminy Miedzichowo Stanisław Piechota.

Międzynarodowy Dzień Inwalidy

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Inwalidy
We wtorek, 17 kwietnia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury w Nowym Tomyślu odbyły się uroczystości z okazji „Międzynarodowego Dnia Inwalidy” pod hasłem: „Niepełnosprawni ale pełnoprawni”, połączone z Powiatową Wystawą Prac Plastycznych Osób Niepełnosprawnych
Z zaproszenia organizatorów – Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu skorzystali m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, organizacji pozarządowych, instytucji, firm oraz zaprzyjaźnieni seniorzy i osoby niepełnosprawne zrzeszone w kołach PZERiI. W wystąpieniu okolicznościowym Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Zenon Matuszczak wspomniał o realizowanych przedsięwzięciach na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podziękował wszystkim tym, którzy na co dzień wspierają działalność osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego. Podczas uroczystości domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu wraz z instruktorem terapii zajęciowej Tomaszem Wlekłym zaprezentowali krótkie, humorystyczne przedstawienie o Kopciuszku. W swoim wystąpieniu, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki podkreślił konieczność likwidowania barier architektonicznych, a tym samym dostosowywania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością tak, aby wyrównać szanse dostępności do budynków publicznych. Starosta docenił również zaangażowanie wolontariuszy wspierających osoby niepełnosprawne.
 

Kolejna płaszczyzna współpracy

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Kolejna płaszczyzna współpracy
W piątek, 13 kwietnia starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki gościł trzech niemieckich lekarzy z zaprzyjaźnionego powiatu Potsdam Mittelmark. Celem wizyty było poznanie specyfiki działania nowotomyskiego szpitala, a w szczególności nowoczesnego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
 
Delegacja z Niemiec wraz ze starostą nowotomyskim Ireneuszem Kozeckim, kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Emilią Michalczak-Woźniak, specjalistą ds. SP ZOZ-u w Nowym Tomyślu Markiem Falkiewiczem, dyrektorem SP ZOZ-u Januszem Nowakiem oraz ordynatorem Oddziału Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu Markiem Ratajczakiem zwiedzili nowotomyską lecznicę, a następnie nowotomyską fabrykę narzędzi chirurgicznych Chifa, która w dużym stopniu doposaża nowotomyski szpital. Lekarze mieli możliwość spotkania z prezesem Aesculap Chifa Slawomirem Lukaszykiem oraz zapoznali się z szeroką gamą nowoczesnych zastosowań w medycynie.
 
Na zakończenie wizyty delegacja udała się do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Opalenicy, gdzie porównano oraz omówiono różnice w funkcjonowaniu ZOL-u w Opalenicy oraz odpowiednika w niemieckim Bad Belzig. Spotkanie sprzyjało wymianie doświadczeń w zakresie funkcjonowania pomiędzy SP ZOZ w Nowy Tomyślu a EvB Klinikum w Bad Belzig. Jest to kolejna płaszczyzna współpracy pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Powiatem Posdam-Mittelmark.
 

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej PARTNER

Autor: Kamil Kałek
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu informuje, iż na przełomie kwietnia i maja 2018 r. rozpoczynamy realizację Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej PARTNER.
 
Na spotkania zapraszamy mężczyzn z terenu Powiatu Nowotomyskiego, którzy nie radzą sobie z emocjami i mają trudności w relacjach z żoną, czy partnerką. Zajęcia te mają za zadanie pomóc panom w postępowaniu w sytuacji doznawania silnych negatywnych emocji takich, jak złość, gniew, bezradność oraz w podejmowaniu skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów.
 
Każdy z nas niejednokrotnie spotkał się z sytuacją, w której złość i poczucie bezradności powodowały, że nie potrafiliśmy wyjść z trudnej sytuacji. Odczuwanie tego typu stanów nie jest powodem do wstydu, lecz powinno być motywacją do podejmowania zmiany swojego funkcjonowania.
Zapraszamy więc każdego pana, który chciałby zmienić siebie i swoje relacje z żoną/partnerką na zajęcia, które będą odbywać się w godzinach popołudniowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (ul. Poznańska 30).
 
 Zgłoszenia do udziału w programie przyjmuje pracownik PCPR pod nr tel. 61 44 26 776 lub osobiście. Pod tym numerem uzyskać można też wszelkich informacji dodatkowych o programie.
Zapraszamy!
 

Kwalifikacja wojskowa 2018

Kwalifikacja wojskowa 2018
 
Od 3 kwietnia br. na terenie powiatu nowotomyskiego trwa kwalifikacja wojskowa.
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają:
 
1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997–1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku z terenu powiatu nowotomyskiego, które dotychczas nie stanęły przed Powiatową Komisją Lekarską w Nowym Tomyślu mogą wypełnić ten obowiązek do dnia 24 kwietnia br.
 
Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Tomyślu pracuje w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, Os. Północ 37a.
 
Osoby, które nie mogą zgłosić się przed Powiatową Komisją Lekarską w wyznaczonym terminie proszone są o kontakt telefoniczny z Sekretarzem Komisji – nr tel. 666 389 429 lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Tomyślu – nr tel. 261573871 lub 61 44 22 251.
 
czytaj dalej ›

Dar dla Szpitala

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Dar dla Szpitala
W środę, 4 kwietnia starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki spotkał się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu z prezesem Kiel Polska Sp. z o.o. Karolem Siemionem. Spotkanie to miało charakter odbioru przekazanych przez przedsiębiorstwo Kiel 15 rzędów siedzeń po 4 siedziska, które zastosowanie znajdą w poczekalniach SP ZOZ-u. Starosta nowotomyski podziękował za przekazane części wyposażenia, tym samym wyraził zadowolenie, że nowotomyska lecznica wyposażona jest w meble oraz narzędzia wyprodukowanie na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 

Światowy Dzień Zdrowia

Autor: Kamil Kałek
W piątek, 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Święto zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie. W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia  propaguje się  treści związane z tematem przewodnim, kierując swoje działania do: uczniów i personelu placówek oświatowo-wychowawczych, rodziców dzieci i młodzieży, personelu oraz pacjentów przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, odbiorców lokalnych mediów, władz samorządowych, interesantów PSSE, pracowników zakładów pracy, lokalnych organizacji pozarządowych i in. Partnerami działań w w/w zakresie są m.in.: placówki oświatowo-wychowawcze, kierownicy przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, lokalne media, biura podróży, władze lokalne (starostwa, urzędy miast), biblioteki pedagogiczne, organizacje pozarządowe, gminne ośrodki kultury i sportu, komendy powiatowe policji, delegatury Kuratorium Oświaty. W pierwszej połowie roku organizowane są działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa: szkolenia, pogadanki, prelekcje, konkursy, imprezy prozdrowotne.
 
Co roku ogłaszane jest nowe hasło roku oraz temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia. W ostatnich latach WHO proponowało następujące tematy przewodnie  hasła:

2009 - „Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof!”
2010 - „Człowiek i miasto”
2011 - oporność mikroorganizmów (wirusów, bakterii, niektórych pasożytów) na leki antywirusowe, antybiotyki oraz leki przeciwmalaryczne
2012 - starzenie się i zdrowie / „Więcej zdrowia - więcej życia”
2013 - nadciśnienie tętnicze / „Zdrowe bicie serca”
2014 - choroby przenoszone przez wektory
2015 - "Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym"
2016 - "Pokonaj cukrzycę!"
2017 - "Depresja - porozmawiajmy o niej"
2018
 
W tym roku hasłem przewodnim jest ZDROWIE DLA WSZYSTKICH!
Światowy Dzień Zdrowia to globalny dzień świadomości zdrowotnej. Tegoroczny temat Światowego Dnia Zdrowia dotyczy powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 
"Zdrowie dla wszystkich" to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 

Nie obrażam. Nie hejtuję. Szanuję!

Ilustracja do informacji: Nie obrażam. Nie hejtuję. Szanuję!
W piątek, 23 marca w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym pn. „Nie obrażam. Nie hejtuję. Szanuję!” Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z powiatu nowotomyskiego. Jego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu przy współudziale: Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny oraz Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Patronat nad wydarzeniem sprawował starosta nowotomyski.
 
czytaj dalej ›
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych: W kategorii I – klasy I-III I miejsce – Wiktor Kowala – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach, II miejsce – Patryk Przybysz – Szkoła Podstawowa w Urbanowie, III miejsce – Emilia Stachowiak – Szkoła Podstawowa w Miedzichowie. Wyróżnienia w kategorii klas I-III: 1) Michalina Zbierska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy W kategorii II – klasy IV-V I miejsce – Patryk Jaroszyk – Szkoła Podstawowa w Lwówku, II miejsce – Aleksandra Kraczuk – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojnowicach, III miejsce – Filip Stępinski – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku. Wyróżnienia w kategorii klas IV- V: 1) Karolina Kupś – Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewie W kategorii III – klasy VI-VII I miejsce – Zuzanna Strzyżyńska – Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewie, II miejsce – Olga Dachtera – Szkoła Podstawowa w Lwówku, III miejsce – Martyna Kaczmarek Rogacz– Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu. Wyróżnienia w kategorii klas VI-VII: 1) Gabriela Kałek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojnowicach
czytaj dalej ›

Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Autor: Kamil Kałek

Zgłoszenia na XV Targi Ogrodniczo - Działkowe Powiatu Nowotomyskiego w Trzciance

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Zgłoszenia na XV Targi Ogrodniczo - Działkowe Powiatu Nowotomyskiego w Trzciance
Władze samorządowe Powiatu Nowotomyskiego i Gminy Kuślin oraz dyrekcja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance zapraszają wszystkich chętnych wystawców z branży ogrodniczej do wysyłania swoich zgłoszeń na XV Targi Ogrodniczo - Działkowe Powiatu Nowotomyskiego. Targi odbędą się w  niedzielę, 29 kwietnia na boisku szkolnym w Trzciance.
 
W załączniku zamieszczamy zgłoszenie i regulamin tegorocznej imprezy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w przypadku bardzo dużej liczby chętnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo uwzględnić kolejność zgłoszeń na Targi w przyjmowaniu wystawców. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 15.00. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się jak najszybciej. Na zgłoszenia czekają pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Strategii pod adresem:
 
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
z dopiskiem: Targi – zgłoszenie.
Karty zgłoszeniowe można przesłać również faksem pod nr tel. 61 44 23 589.
 
Podpisaną, elektroniczną wersję zgłoszenia można również przesłać pocztą elektroniczną na adres promocja@powiatnowotomyski.pl. Wszelkie zapytania dotyczące Targów można kierować pod wskazany adres e-mail lub tel. 61 44 26 789, lub 61 44 26 723.
 
Załączniki:
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 67

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2