Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Autor: Emila Silska
Uchwała Nr 285/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr 1238/5 połozonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, na której zlokalizowany jest budynek nr 32A, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na okres jednego roku na rzecz dotychczasowego najemcy.
 

25 lat Dziecięcego Zespołu Tanecznego REGO

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: 25 lat Dziecięcego Zespołu Tanecznego REGO
W poniedziałek, 13 listopadaj starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki w Zbąszyńskim Ośrodku Kultury spotkał się z członkami Dziecięcego Zespołu Tanecznego REGO, który niedawno obchodził jubileusz 25 lecia istnienia. Z tej okazji na ręce założycielki zespołu - Reginy Gołek wręczył list gratulacyjny oraz kwiaty. Natomiast dzieciom przekazał słodki podarunek i kalendarze. Podczas spotkania dzieci zaprezentowały kilka układów tanecznych, które tego dnia ćwiczyły podczas próby zespołu.
 
 

Pamiętali o bohaterach

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Pamiętali o bohaterach
W piątek, 10 listopada, uroczystym apelem młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu uczcili zbliżające się Święto Niepodległości. Nie zabrakło okolicznościowej prezentacji, występu zespołu „Kopernik Band”, czy wspólnego odśpiewania „Roty”. W wydarzeniu uczestniczył starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.
 
 

Rajd Niepodległości

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Rajd Niepodległości
W ciekawej inicjatywie mającej na celu uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości wzięli udział, w piatek 10 listopada uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu. Rajd Niepodległości, bo o nim mowa wymagał od nich wykonania wielu ciekawych zadań, polegających m.in. na odszukaniu i zrobieniu zdjęć miejsc w Nowym Tomyślu związanych z ruchem niepodległościowym, przeprowadzeniu sondy na temat dat i osób, czy wydarzenia historycznego. Rajd zakończy się wspólnym zdjęciem i złożeniem zniczy i wiązanek  przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Gratulujemy pomysłu!
 

Konsultacje w sprawie Strategii

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Konsultacje w sprawie Strategii
 
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem dokumentu Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018 - 2028.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w prace nad dokumentem, który stanowi podstawę rozwoju powiatu określając misję, cele i kierunki działań do 2028 roku. Podczas konsultacji będzie możliwość zgłoszenia informacji wpisujących się w analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w rozwoju powiatu nowotomyskiego. Określone zostaną również cele i kierunki działań w sferze gospodarczo-ekonomicznej powiatu.
 
W ramach konsultacji społecznych planowane jest spotkanie otwarte dla reprezentantów środowisk społecznych, gospodarczych, samorządowych, Rady Powiatu, organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych mieszkańców.
 
Spotkanie odbędzie się dnia 20.11.2017 r. w godz. od 14:00 do 18:00 w Powiatowym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu ( ul. Tysiąclecia 6).
 
Ponadto opinie mieszkańców, przedsiębiorców i reprezentantów władz samorządowych z terenu powiatu nowotomyskiego będą zbierane za pomocą formularza ankietowego dostępnego m.in.:
- w wersji papierowej podczas spotkania otwartego,
- w wersji elektronicznej pod adresem internetowym:
https://www.survio.com/survey/d/U7P4P2W9S2X2R5B9O
Uwagi można również wnosić do 21.11.2017 r.:
1. W formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl, z dopiskiem "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego",
2. Ustnie: w trakcie spotkania otwartego,
3. Na adres e-mail: biuro.fgi.sa@gmail.com.
 
Po zakończeniu prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028, projekt dokumentu zostanie upubliczniony na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotomyskiego.

Współpraca w dziedzinie kultury

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Współpraca w dziedzinie kultury
W środę, 8 listopada starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki spotkał się z dyrektor zbąszyńskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława Moniuszki. Rozmowa, w której uczestniczyli również kierownicy wydziałów - Edukacji i Sportu - Marek Nyćkowiak i Kultury, Promocji i Strategii - Marzena Matusiak dotyczyła m.in. kontynuowania współpracy przy organizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych.

Wiadukt coraz bliżej

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Wiadukt coraz bliżej
W piątek, 3 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy trzech samorządów przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu, czyli budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 od ulicy Kolejowej do ul. Celnej. List intencyjny podpisali: wicemarszałkowie Województwa Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner. W spotkaniu uczestniczył także radny sejmiku województwa wielkopolskiego Ryszard Napierała. Każdy z sygnatariuszy zadeklarował pokrycie 1/3 kosztów przygotowania dokumentacji. Do jej opracowania wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej zobowiązała się Gmina Nowy Tomyśl.
 

Partnerska współpraca szkół

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Partnerska współpraca szkół
W piątek, 3 listopada w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu gospodarz powiatu Ireneusz Kozecki gościł panią Demidę Katherinę - nauczycielkę języka polskiego w tarnopolskiej Szkole nr 11. Nauczycielka w ramach niedawno podpisanych umów o współpracy pomiędzy szkołami odbywa staż w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu. Z chęcią opowiedziała o swoich wrażeniach i doświadczeniach z pobytu w Polsce. W spotkaniu udział brali również: dyrektor ZS nr 1 w Zbąszyniu Bogusław Pietrusiewicz oraz kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu: Marek Nyćkowiak, Marzena Matusiak i Emilia Michalczak - Woźniak.
 

Geodeta Powiatowy Informuje

Autor: Ewelina Sadłowska
W związku z pracami realizowanymi w ramach programu WRPO2014+ mającymi na celu m.in. cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że mogą nastąpić okresowe utrudnienia w dostępie do dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Jednocześnie informujemy, że wszelkie utrudnienia będą na bieżąco monitorowane i usuwane.
 

Roczny program współpracy na rok 2018

Autor: Anna Albrecht
Roczny program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 63

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2