Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Kwalifikacja wojskowa 2018

Kwalifikacja wojskowa 2018
 
Od 3 kwietnia br. na terenie powiatu nowotomyskiego trwa kwalifikacja wojskowa.
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają:
 
1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997–1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku z terenu powiatu nowotomyskiego, które dotychczas nie stanęły przed Powiatową Komisją Lekarską w Nowym Tomyślu mogą wypełnić ten obowiązek do dnia 24 kwietnia br.
 
Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Tomyślu pracuje w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, Os. Północ 37a.
 
Osoby, które nie mogą zgłosić się przed Powiatową Komisją Lekarską w wyznaczonym terminie proszone są o kontakt telefoniczny z Sekretarzem Komisji – nr tel. 666 389 429 lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Tomyślu – nr tel. 261573871 lub 61 44 22 251.
 
czytaj dalej ›

Dar dla Szpitala

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Dar dla Szpitala
W środę, 4 kwietnia starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki spotkał się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu z prezesem Kiel Polska Sp. z o.o. Karolem Siemionem. Spotkanie to miało charakter odbioru przekazanych przez przedsiębiorstwo Kiel 15 rzędów siedzeń po 4 siedziska, które zastosowanie znajdą w poczekalniach SP ZOZ-u. Starosta nowotomyski podziękował za przekazane części wyposażenia, tym samym wyraził zadowolenie, że nowotomyska lecznica wyposażona jest w meble oraz narzędzia wyprodukowanie na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 

Światowy Dzień Zdrowia

Autor: Kamil Kałek
W piątek, 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Święto zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie. W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia  propaguje się  treści związane z tematem przewodnim, kierując swoje działania do: uczniów i personelu placówek oświatowo-wychowawczych, rodziców dzieci i młodzieży, personelu oraz pacjentów przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, odbiorców lokalnych mediów, władz samorządowych, interesantów PSSE, pracowników zakładów pracy, lokalnych organizacji pozarządowych i in. Partnerami działań w w/w zakresie są m.in.: placówki oświatowo-wychowawcze, kierownicy przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, lokalne media, biura podróży, władze lokalne (starostwa, urzędy miast), biblioteki pedagogiczne, organizacje pozarządowe, gminne ośrodki kultury i sportu, komendy powiatowe policji, delegatury Kuratorium Oświaty. W pierwszej połowie roku organizowane są działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa: szkolenia, pogadanki, prelekcje, konkursy, imprezy prozdrowotne.
 
Co roku ogłaszane jest nowe hasło roku oraz temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia. W ostatnich latach WHO proponowało następujące tematy przewodnie  hasła:

2009 - „Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof!”
2010 - „Człowiek i miasto”
2011 - oporność mikroorganizmów (wirusów, bakterii, niektórych pasożytów) na leki antywirusowe, antybiotyki oraz leki przeciwmalaryczne
2012 - starzenie się i zdrowie / „Więcej zdrowia - więcej życia”
2013 - nadciśnienie tętnicze / „Zdrowe bicie serca”
2014 - choroby przenoszone przez wektory
2015 - "Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym"
2016 - "Pokonaj cukrzycę!"
2017 - "Depresja - porozmawiajmy o niej"
2018
 
W tym roku hasłem przewodnim jest ZDROWIE DLA WSZYSTKICH!
Światowy Dzień Zdrowia to globalny dzień świadomości zdrowotnej. Tegoroczny temat Światowego Dnia Zdrowia dotyczy powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 
"Zdrowie dla wszystkich" to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 

Nie obrażam. Nie hejtuję. Szanuję!

Ilustracja do informacji: Nie obrażam. Nie hejtuję. Szanuję!
W piątek, 23 marca w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym pn. „Nie obrażam. Nie hejtuję. Szanuję!” Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z powiatu nowotomyskiego. Jego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu przy współudziale: Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny oraz Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Patronat nad wydarzeniem sprawował starosta nowotomyski.
 
czytaj dalej ›
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych: W kategorii I – klasy I-III I miejsce – Wiktor Kowala – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach, II miejsce – Patryk Przybysz – Szkoła Podstawowa w Urbanowie, III miejsce – Emilia Stachowiak – Szkoła Podstawowa w Miedzichowie. Wyróżnienia w kategorii klas I-III: 1) Michalina Zbierska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy W kategorii II – klasy IV-V I miejsce – Patryk Jaroszyk – Szkoła Podstawowa w Lwówku, II miejsce – Aleksandra Kraczuk – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojnowicach, III miejsce – Filip Stępinski – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku. Wyróżnienia w kategorii klas IV- V: 1) Karolina Kupś – Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewie W kategorii III – klasy VI-VII I miejsce – Zuzanna Strzyżyńska – Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewie, II miejsce – Olga Dachtera – Szkoła Podstawowa w Lwówku, III miejsce – Martyna Kaczmarek Rogacz– Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu. Wyróżnienia w kategorii klas VI-VII: 1) Gabriela Kałek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojnowicach
czytaj dalej ›

Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Autor: Kamil Kałek

Zgłoszenia na XV Targi Ogrodniczo - Działkowe Powiatu Nowotomyskiego w Trzciance

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Zgłoszenia na XV Targi Ogrodniczo - Działkowe Powiatu Nowotomyskiego w Trzciance
Władze samorządowe Powiatu Nowotomyskiego i Gminy Kuślin oraz dyrekcja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance zapraszają wszystkich chętnych wystawców z branży ogrodniczej do wysyłania swoich zgłoszeń na XV Targi Ogrodniczo - Działkowe Powiatu Nowotomyskiego. Targi odbędą się w  niedzielę, 29 kwietnia na boisku szkolnym w Trzciance.
 
W załączniku zamieszczamy zgłoszenie i regulamin tegorocznej imprezy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w przypadku bardzo dużej liczby chętnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo uwzględnić kolejność zgłoszeń na Targi w przyjmowaniu wystawców. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 15.00. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się jak najszybciej. Na zgłoszenia czekają pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Strategii pod adresem:
 
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
z dopiskiem: Targi – zgłoszenie.
Karty zgłoszeniowe można przesłać również faksem pod nr tel. 61 44 23 589.
 
Podpisaną, elektroniczną wersję zgłoszenia można również przesłać pocztą elektroniczną na adres promocja@powiatnowotomyski.pl. Wszelkie zapytania dotyczące Targów można kierować pod wskazany adres e-mail lub tel. 61 44 26 789, lub 61 44 26 723.
 
Załączniki:
 
 
 

Rejestr i Baza Danych o Odpadach już dostępny!

Starosta Nowotomyski informuje, że w dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
 
Zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru są m.in. przedsiębiorcy prowadzący transport odpadów.
 
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).
 
czytaj dalej ›
Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 2458).
 
Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się na stronie internetowej Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem:
lub
 
Osoby do kontaktu w Departamencie Środowiska:
Maciej Borowczyk nr tel.: 61 626 64 24
Małgorzata Hain nr tel.: 61 626 64 66
Joanna Halamunda nr tel.: 61 626 64 59
Lidia Lipska nr tel.: 61 626 64 40
Jakub Müller nr tel.: 61 626 64 69
Magdalena Siejak nr tel.: 61 626 64 47
Kinga Ulatowska nr tel. 61 626 64 92
 
czytaj dalej ›

Zabytki - nabór 2018 r.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza nabór wniosków w roku 2018 na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 
czytaj dalej ›
Rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego. Szczegóły zawarte są w Uchwale  Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
 
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady na:
 
 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10.  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 11.  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12.  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13.  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14.  uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16.  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
  i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
 17.  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
  i odgromowej.   
 
Kwota przewidziana na dofinansowanie prac w 2018 roku wynosi 50.000 zł.
 
Wymogi formalne:
 1. Dotacja z budżetu powiatu nowotomyskiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości   do 50 % nakładów na te prace lub roboty budowlane przy zabytku. Pozostałe nakłady  do ogółu 100 % powinny pochodzić ze środków własnych i innych źródeł.
 2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 4. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków w pkt. IV wniosku stanowiący zał. Nr 1 do Uchwały XVIII/127/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 r.
 5. Nabór wniosków obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych w powiecie nowotomyskim, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia wyników, a kończy nie później niż do 5 grudnia 2018 r.
 6. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej  z wybranym wnioskodawcą.
 
 
 
Miejsce i termin składania wniosków:
 1. Termin składania wniosków: do 15.03.2018 r. (decyduje data wpływu do Starostwa   Powiatowego) do godz.15:30.
      Wnioski przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz wnioski złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, bud. ,,B”, w biurze podawczym bądź przesłać pocztą tradycyjną (na ww. adres).
 2. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie wnioski sporządzone wg wzoru umieszczonego  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatnowotomyski.pl, wypełnione  w sposób czytelny i kompletny (nie dopuszcza się modyfikacji formularza wniosku).
 
 
Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego,  z dopiskiem ,,DOTACJA NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW”.
 
 
 
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Edukacji i Sportu, bud. ,,B”, II piętro, pokój nr 53, p. Aldona Łuka, e-mail aluka@powiatnowotomyski.pl, tel. 61 44 26 757.
 
Do pobrania na stronie www.bip.powiatnowotomyski.pl
- UCHWAŁA NR XVIII/127/2016 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 25         
   maja 2016 roku,
- WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI,
- OŚWIADCZENIE PODATKU VAT.
 
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Autor: Kamil Kałek

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Autor: Kamil Kałek
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 362/10, 362/7, 362/9, 201/1, 201/4, 375/6, 375/16, 375/18, 375/19, 376/2, położonych w Starym Tomyślu.
 
ZAŁĄCZNIKI
 
 
- MAPA
 
- PLAN
 
 
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 68

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2