Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Nicola Batura wschodzącą gwiazdą koszykówki

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Nicola Batura wschodzącą gwiazdą koszykówki
W piatek, 5 stycznia starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki spotkał się z Nicolą Baturą - zawodniczką klubu DREAM TEAM w Nowym Tomyślu, która zyskała uznanie w oczach sztabu trenerskiego kadry Wielkopolski w koszykówce dziewcząt w swojej kategorii wiekowej. Starosta pogratulował Nicoli ogromnego sukcesu sportowego oraz godnego reprezentowania naszej „małej ojczyzny” podczas klubowych meczów ligowych, ale również podczas występów w kadrze Wielkopolski. W dowód uznania Nicola otrzymała od starosty okolicznościowy adres oraz upominek.
 

Podziękowania dla lekarzy

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Podziękowania dla lekarzy
W piatek, 5 stycznia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącego na emeryturę Ordynatora Oddziału Dziecięcego Pana Józefa Moskalika. Uroczystość ta była również dobrą okazją do złożenia podziękowań za wieloletnią pracę dr. Zdzisławowi Szuwalskiemu, który po ponad 37 latach zakończył pracę w nowotomyskiej lecznicy. Obu Panom za ogrom czasu poświęcony nowotomyskiemu szpitalowi, za wkład pracy włożony w jego rozwój podziękował dyrektor SP ZOZ - Janusz Nowak. Obecny na spotkaniu starosta nowotomyski - Ireneusz Kozecki w dowód uznania przekazał adresy okolicznościowe oraz skromne upominki.
 

Spotkanie z Mariuszem Pakiełą

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Mariuszem Pakiełą
W piątek, 5 stycznia w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie z Panem Mariuszem Pakiełą – Wieloletnim operatorem Jednostki Wojskowej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Wśród uczestników spotkania znaleźli się uczniowie klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Tomyślu oraz uczniowie trzecich klas Oddziału Gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. W swojej wojskowej misji Pan Mariusz brał udział w licznych ćwiczeniach międzyresortowych z zakresu zarządzania kryzysowego, przede wszystkim w operacji Enduring Freedom w Zatoce Perskiej związanej z antyterrorystycznymi działaniami morskimi oraz w Misji Specjalnej ONZ Maritime Interdiction Operation. Uczestniczył w ochronie wizyty Prezydenta USA w Polsce . Brał również udział w szkoleniach zagranicznych dotyczących operacji antyterrorystycznych przy wykorzystaniu łodzi patrolowych na morzach i rzekach.
Wśród poruszanych zagadnień padało wiele ciekawych pytań, nie mogło zabraknąć informacji o JW. GROM – oczywiście tych nie objętych klauzulą tajności. Przybyłych gości interesowały przede wszystkim kwestie związane z ewentualnym podjęciem służby mundurowej: cechy i umiejętności predysponujące do służby, etapy selekcji, wyczerpujące szkolenia. Pan Mariusz podkreślił znaczenie samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Jednocześnie zwrócił uwagę na problem częstej nieadekwatności popularnych wyobrażeń na temat służby w wojskach specjalnych do twardych realiów, wymagających bezwarunkowego zaangażowania i determinacji, a tym samym zainspirował zgromadzonych do pogłębionej refleksji nad własnymi planami życiowymi. Ostatnio Mariusz Pakieła, w uznaniu dla jego dokonań i umiejętności, został jednym z bohaterów serialu „Secret Bodyguards”. Serial był emitowany przez znaną, międzynarodową sieć telewizyjną - Discovery Channel w ponad 100 krajach świata.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Wicestarosta nowotomyski - Tomasz Kuczyński, kierownik Wydziału Kultury, Promocji i Strategii – Marzena Matusiak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr . 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu – Andrzej Wałęsa.
 
 
 
 

99. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: 99. rocznica Powstania Wielkopolskiego
W środę 27 grudnia w Poznaniu odbyły się uroczystości związane z 99 rocznicą wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców na grobie Stanisława Taczaka - dowódcy powstania. Później uroczystości przeniosły się na plac przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, gdzie obecny na uroczystościach starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki wraz z kierownik Wydziału Organizacyjnego - Emilią Michalczak-Woźniak w imieniu mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego złożyli wiązankę kwiatów. Również w Nowym Tomyślu uczczono pamięć powstańców. Z tej okazji władze miasta, przedstawiciele władz powiatowych, przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie powiatu, szkół, przedszkoli złożyli symboliczne wiązanki kwiatów dla uczczenia powstańców. Cześć Ich Pamięci!
 

Życzenia Bożonarodzeniowe

Autor: Kamil Kałek

Starosta podziękował za wieloletnią posługę

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Starosta podziękował za wieloletnią posługę
W poniedziałek 18 grudnia, w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie podczas którego włodarz powiatu podziękował za posługę, odchodzącego na emeryturę, wieloletniemu proboszczowi Parafii pw. św Andrzeja Boboli w Sątopach - księdzu kanonikowi Pawłowi Szułcikowi. Wyrazy szacunku i uznania złożyli: starosta nowotomyski - Ireneusz Kozecki, skarbnik powiatu - Agnieszka Biegaj, kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Strategii - Marzena Matusiak oraz kierownik Wydziału Organizacyjnego - Emilia Michalczak-Woźniak. W podziękowaniu za wieloletnią i wyjątkową współpracę starosta nowotomyski wręczył symboliczny bukiet kwiatów oraz adres okolicznościowy. Na umilenie dni w nowym miejscu starosta podatował księdzu kanonikowi wiklinowy fotel bujany.
 

Spotkanie opłatkowe z emerytowanymi pracownikami

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Spotkanie opłatkowe z emerytowanymi pracownikami
W poniedziałek, 18 grudnia w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane dla emerytowanych pracowników urzędu. Przy wspólnym stole zasiadł z nimi starosta Ireneusz Kozecki. Włodarz powiatu, oprócz złożenia zebranym życzeń, opowiedział o najważniejszych zadaniach zrealizowanych w 2017 roku i planach powiatu na rok 2018. Nie zabrakło też chwil refleksji i wspomnień o najsympatyczniejszych chwilach w pracy, ale też luźnych rozmów o obecnych zajęciach, jak się okazuje, jeszcze bardzo aktywnych emerytów.
 

Staszic doceniony

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Staszic doceniony
W czwartek, 14 grudnia podczas Sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Ryszard Napierała wręczył dyrektorowi ZS Nr 2 im. S Staszica Łukaszowi Frańskiemu nadaną na wniosek starosty Nowotomyskiego z okazji 70 - lecia szkoły Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Odznakę przyznano za dbałość o wszechstronny rozwój uczniów oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej w regionie.
 

Otwarcie trzeciej kondygnacji Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Otwarcie trzeciej kondygnacji Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu
W poniedziałek 11 grudnia w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się otwarcie trzeciej kondygnacji Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu, gdzie zlokalizowano Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
W swoim przemówieniu starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania tego przedsięwzięcia: "Dziękuję radnym Rady Powiatu obecnej i poprzedniej kadencji za decyzję o rozbudowie szpitala, za wsparcie udzielone Zarządowi Powiatu, ale także mojej osobie, w tym niełatwym do wykonania zadaniu. Przypomnę, że z budżetu powiatu nowotomyskiego w tym roku na tę nowo otwieraną kondygnację przeznaczyliśmy niespełna 5 mln. zł. Dziękuję samorządom gminy Kuślin i Nowy Tomyśl: wójtowi Jerzemu Dziamskiemu i radnym z gminy Kuślin oraz burmistrzowi Włodzimierzowi Hibnerowi i radnym gminy Nowy Tomyśl za zrozumienie, życzliwość i udzielone wsparcie finansowe. Gmina Kuślin na miarę swoich możliwości przeznaczyła na ten cel 30 tys. zł., zaś gmina Nowy Tomyśl 500 tys. Panie wójcie, Panie burmistrzu, Państwo radni – miejcie świadomość, że to dzięki Państwu mieszkańcy powiatu nowotomyskiego, którym przede wszystkim ten szpital służy, są tu poprzez Państwa obecność w symboliczny sposób reprezentowani i z pewnością w ich pamięci zapadnie zarówno ten moment, jak i wdzięczność za współodpowiedzialność, jaką za niesienie pomocy w ratowaniu zdrowia i życia, wzięliście Państwo na siebie, decydując o przyznanej nam pomocy.

Doceniam także dotychczasową przychylność i okazywane wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szczególne słowa podziękowania kieruję do dyrektora SP ZOZ Janusza Nowaka, a za Pana pośrednictwem do wszystkich pracowników, którym budowa nowego oddziału szpitalnego nie była obojętna i wspierali Pana we wszystkich działaniach. Chciałbym równie serdecznie podziękować zastępcy dyrektora SP ZOZ, doktorowi Markowi Ratajczakowi za zaangażowanie - za to, że poświęcił Pan realizacji tej inwestycji wszystkie siły; czas, którego Pan nie liczył, ale przede wszystkim serce, które najlepiej symbolizuje oddanie dla tej sprawy. Dziękuję wykonawcy - firmie ORLIKON, która znakomicie wywiązała się ze swoich obowiązków i oddała nam do użytku perfekcyjnie wykonane trzecie piętro lecznicy. Drodzy Państwo, Nowy Tomyśl to miasto, w którym siedzibę ma jedna z najbardziej znanych w świecie medycznym firm – BBraun Aesculap Chifa – dziękuję Zarządowi firmy z Prezesem Zarządu panem Slawomirem Lukaszykiem na czele, za doposażenie oddziału i przekazanie sprzętu, o jakim mogliśmy marzyć, a który nam Państwo sprezentowaliście.

Dziękuję ks. Tomaszowi Sobolewskiemu, który znalazł czas, aby poświęcić dzisiaj to miejsce. Dziękuję Państwu Senatorom i Posłom na Sejm RP, że mimo gorącego okresu, znaleźliście Państwo czas na to, aby swoją obecnością uświetnić naszą uroczystość. W tym miejscu chciałbym wyrazić swoją wdzięczność panu posłowi Grzegorzowi Piechowiakowi, który wspierał Zarząd Powiatu oraz Dyrekcję Szpitala w działaniach zmierzających do realizacji tego zadania. Dziękuję pani Agnieszce Pachciarz – dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia za życzliwą obecność i wspieranie naszego szpitala. Dziękuję również za obecność wszystkim radnym Rady Powiatu Nowotomyskiego, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicielom instytucji publicznych, funkcjonujących na naszym terenie, przedsiębiorcom, członkom Rady Społecznej, pracownikom SP ZOZ-u w Nowym Tomyślu oraz szpitali sąsiednich, a także samorządowców z ościennych gmin i powiatów – dziękuję wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie i zaszczyciły nas swoją obecnością".

GALERIA ZDJĘĆ

 

Goście z Tarnopola

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Goście z Tarnopola
W dniach 8-10 grudnia w Nowym Tomyślu gościła delegacja z zaprzyjaźnionego Tarnopola na Ukrainie, na czele z prezydentem Tarnopola Serhijem Nadalem. Goście spotkali się z włodarzami powiatu oraz mieli możliwość zwiedzenia nowotomyskiego Szpitala i Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu. Zwiedzieli firmę Bero, a także mieli możliwość obejrzenia meczu Lech Poznań - Cracovia Kraków.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 67

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2