Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Podsumowali działalność

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Podsumowali działalność
Międzynarodowy Dzień Białej Laski to święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone od 1964 roku. Nie zapomnieli o tym również członkowie nowotomyskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych. W piątek, 24 listopada w restauracji Dora w Nowym Tomyślu spotkali się, by podsumować całoroczne działania. Zebranych powitała prezes oddziału Barbara Brambor. Wydarzenie było okazją, by podziękować za wieloletnią działalność na rzecz związku prezesowi Andrzejowi Łukaszykowi. W spotkaniu oprócz członków organizacji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu. W imieniu władz samorządowych powiatu nowotomyskiego życzenia przekazał starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.
 
 

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej nr 2723P relacji Opalenica - Grodzisk Wielkopolski

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej nr 2723P relacji Opalenica - Grodzisk Wielkopolski
W piatek, 24 listopada w Opalenicy starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki wraz z burmistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanej drogi powiatowej nr 2723P relacji Opalenica - Grodzisk Wielkopolski. Odnowiona i przebudowana droga relacji Opalenica - Grodziska Wielkopolski zrealizowana została z projektu dofinansowanego z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach przedsięwzięcia przebudowano łącznie ponad 4 km drogi. Powstały dwa ronda, aktywne przejścia dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. Dzięki tej inwestycji rowerzyści mogą bezpiecznie poruszać się pomiędzy Opalenicą i Grodziskiem Wielkopolskim po około 8 kilometrowej ścieżce rowerowej. Inwestycja ta wpisuje się w przedłużanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy gminami (Opalenica i Grodzisk Wielkopolski) i powiatami (nowotomyskim i grodziskim), łączy je i ułatwia poruszanie się zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Całkowity koszt trzyetapowej inwestycji zrealizowanej w dwóch projektach wyniósł około 11 mln złotych. Tegoroczny etap kosztował ponad 5,5 mln zł. Partnerem strategicznym inwestycji była Gmina Opalenica, która przeznaczyła na to przedsięwzięcie łącznie w swoim budżecie kwotę ponad 2 mln 300 tys. złotych. Dofinansowanie udzielone przez Wojewodę Wielkopolskiego łącznie wyniosło ponad 3,5 mln złotych. Pozostały koszt inwestycji był wkładem Powiatu Nowotomyskiego i wyniósł ponad 5 mln zł.
Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez udziału i zaangażowania samorządów, instytucji i firm: - Szczególne podziękowania kieruję w stronę Burmistrza Opalenicy Pana Tomasza Szulca oraz Radnych Rady Miejskiej w Opalenicy. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, zaangażowanie i pomoc. Daleko idące zrozumienie, chęć współpracy, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców przyświecało nam od początku prac związanych z tą inwestycją. Nasza współpraca w tym zakresie powinna być wzorem do naśladowania dla innych samorządów. Razem możemy więcej. Dlatego dziękując władzom Gminy słowa wdzięczności kieruję do pracowników Urzędu Miejskiego w Opalenicy, jak również pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz pracowników pozostałych instytucji zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Wykazaliście się Państwo nie tylko pracowitością i profesjonalizmem, lecz również determinacją w realizacji tej czasem niełatwej inwestycji. Bardzo dziękuję Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego Panu Henrykowi Szymańskiemu, dzięki któremu wizja ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy i dwa powiaty stała się faktem. Szczególne podziękowania pragnę złożyć na ręce Pana Zbigniewa Króla Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Panie Dyrektorze, w imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego, jak również pozostałych samorządów i mieszkańców tego terenu oraz użytkowników drogi serdecznie dziękuję za wsparcie jakiego na realizację inwestycji udzielił Wojewoda Wielkopolski. Bez Państwa pomocy przedsięwzięcie to nie zostałoby zrealizowane w takiej formie i takim zakresie jaki dziś możemy podziwiać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję - powiedział starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki podczas uroczystości otwarcia drogi. W uroczystości otwarcia drogi uczestniczyli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych powiatu, gminy Opalenica, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni: Rady Powiatu i Rady Gminy, reprezentanci wykonawcy inwestycji - Firmy Skanska, podwykonawców, przedstawiciele Opalenickiej Izby Gospodarczej, sołtysi i mieszkańcy Opalenicy.
 
 
O INWESTYCJI W PIGUŁCE
Przedsięwzięcie objęte projektem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2723P odc. Opalenica-granica powiatu”  zrealizowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego, z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku 1 633 m, wybudowano 990 m chodnika i 2 998 m ścieżki rowerowej. Ponadto utwardzono pobocze na długości 2 465 m oraz wykonano rowy i przepusty. Powstały przystanki komunikacyjne i zjazdy indywidualne, a przejścia dla pieszych zostały wyposażone w aktywne oznakowanie. Istniejące skrzyżowanie proste drogi przebudowano na skrzyżowanie o ruchu okrężnym wprowadzając na nim dodatkowe rozwiązanie tj. przejścia dla pieszych wyposażone w azyle. Koszt całej inwestycji wyniósł 5.371.366,47 zł, w tym koszty kwalifikowalne 4.721.316,47 zł. Projekt uzyskał dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.036.798,00 zł oraz od partnera projektu, Gminy Opalenica, w kwocie 1.502.072,00 zł. Środki własne powiatu to kwota 1.832.496,47 zł.
 

Powiat Nowotomyski wśród finalistów XVIII edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Powiat Nowotomyski wśród finalistów XVIII edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.
W czwartek, 23 listopada w IBB Andersia Hotel w Poznaniu odbyło się podsumowanie XVIII edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wśród finalistów znalazł się projekt Powiatu Nowotomyskiego pt. „IV Święto Zupy - integracja prokulturowa poprzez gotowanie”. W ramach konkursu zgłoszona została IV edycja "Święta Zupy", której organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Pokochaj Wieś” i Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Nagrodę z rąk Przewodniczącej Kapituły Konkursu Marzeny Wodzińskiej - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego odebrała Marzena Matusiak - kierownik Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu i Jolanta Rewald - Sałata - prezes Stowarzyszenia Miłośników Wsi "Pokochaj Wieś". Uznanie kapituły konkursu zyskał również projekt Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy dotyczący Konkursu Plecionkarskiego. Oba projekty otrzymały nagrody w kwocie 7 tys. złotych. Wśród nagrodzonych znalazły się również projekty stowarzyszeń i instytucji z gminy Lwówek i Miedzichowo.
 
 

W dniu 27 listopada br. PODGiK w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 42 będzie nieczynny.

Informacja
 
W dniu 27 listopada br. PODGiK w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 42 będzie nieczynny z powodu remontu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
Oczywiście będzie możliwość pozostawienia dokumentacji lub złożenia wniosku w Głównym Budynku Starostwa Powiatowego
w biurze podawczym 7.30-15.30 ul Poznańska 33.
 
czytaj dalej ›

Kardynał Zenon Grocholewski Honorowym Obywatelem Gminy Lwówek

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Kardynał Zenon Grocholewski Honorowym Obywatelem Gminy Lwówek
We wtorek, 21 listopada w Lwówku gościł kardynał Zenon Grocholewski. Jego Eminencja miał okazję spotkać się z burmistrzem Lwówka Piotrem Długoszem i pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lwówek. Zwiedził również wybudowany niedawno lwówecki żłobek i przedszkole. Miał możliwość powrócenia do miejsc związanych z jego urodzeniem i latami młodości. W pałacu w Brodach spotkał się ze znajomymi i przyjaciółmi. Dużo wzruszeń przyniosło również spotkanie z mieszkańcami Bródek, wsi, w której w 1939 roku przyszedł na świat. Po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Lwówku, Jego Ekscelencja uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Miejskiej we Lwówku, która odbyła się w hali lwóweckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Głównym punktem obrad lwóweckich radnych było podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lwówek.
 
Treść uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku Piotr Przewoźny. Laudację na temat życia i działalności Jego Eminencji kardynała Zenona Grocholewskiego wygłosiła przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk. Rada jednogłośnie przyznała Jego Eminencji ten zaszczytny tytuł. Kardynał nie ukrywał wzruszenia. Zwrócił uwagę na to, że jest to szczególne wyróżnienie, związane z latami wczesnej młodości, w których kształtowało się Jego powołanie do służenia Bogu i ludziom. Swoje wystąpienie oparł na tezie, że chrześcijańska postawa i postępy w różnych dziedzinach nauki muszą iść w parze. W przeciwnym wypadku w imię powszechnie rozumianego postępu i dążenia do osiągania wyższych zysków i często sprzecznych z nauką Kościoła celów dehumanizowany jest człowiek.
 
W uroczystościach nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lwówek oprócz mieszkańców gminy Lwówek uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa z gminy dekanatu na czele z biskupem Archidiecezji Poznańskiej Zdzisławem Fortuniakiem, władz samorządowych województwa wielkopolskiego, powiatu nowotomyskiego, gmin sąsiadujących z Lwówkiem i reprezentanci służb instytucji i organizacji. Gminę Miedzichowo reprezentował wójt Stanisław Piechota. Gminę Kuślin wójt Jerzy Dziamski.
 
W imieniu władz samorządowych życzenia i podziękowania na ręce Jego Eminencji złożył starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki i przewodnicząca Rady Powiatu Maria Galas. W prezencie przekazali wiklinowy fotel. W uroczystościach brali udział również członkowie Zarządu Powiatu: Adam Pilc i Przemysław Tramowski oraz radny Rady Powiatu Krzysztof Pacholak. Przed zgromadzoną publicznością na specjalne życzenie Jego Eminencji wystapiła Lwówecka Orkiestra Dęta wraz z marżonetkami.
 
 

Dzień Pracownika Socjalnego

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada obchodzony jest  Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w tym dniu starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński, skarbnik powiatu Agnieszka Biegaj oraz kierownik Wydziału Organizacyjnego Emilia Michalczak-Woźniak spotkali się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu. Samorządowcy zapoznali się z zadaniami instytucji. Podziękowali pracownikom za ich codzienny trud, oddanie i zaangażowanie w niesienie wsparcia potrzebującym. Włodarze powiatu nowotomyskiego przekazali na ręce dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marcina Brambora i pracowników PCPR życzenia i kwiaty. Za szczególne zaangażowanie w pracę dyrektor PCPR Marcin Brambor wyróżnił dwie pracownice: Wiesławę Szyptowską i Alicję Łęszczak Kubiak.
 

Z życzeniami u diabetyków

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Z życzeniami u diabetyków
W piątek, 17 listopada członkowie nowotomyskiego koła powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków świętowali Dzień Cukrzyka. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zajmuje się nie tylko bezpośrednią pracą z osobami chorymi na cukrzycę w zakresie udzielania im szeroko pojętej pomocy. Prowadzi zarówno edukację cukrzycową, jak i akcje mające na celu podniesienie wiedzy na temat tej choroby w społeczeństwie. To bardzo ważne zadania, które znakomicie wpisują się w walkę z chorobami cywilizacyjnymi. Wśród gości spotkania był włodarz powiatu Ireneusz Kozecki, który przekazał na ręce organizatorów życzenia i słowa uznania dla działalności organizacji.
 
 
 
 
 

II Międzynarodowe Spotkania Gospodarcze

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: II Międzynarodowe Spotkania Gospodarcze
W czwartek, 16 listopada na terenie Uniwersytetu Ludowego w niemieckiej miejscowości Seeweg odbyły się II Międzynarodowe Spotkania Gospodarcze. Inicjatorami tego wydarzenia, podobnie jak w roku ubiegłym byli starostowie partnerskich powiatów - starosta powiatu Potsdam - Mittelmark - Wolfgang Blasig i starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki. Pierwsze Międzynarodowe Spotkania Gospodarcze, które odbyły się rok temu w Nowym Tomyślu, spotkały się z uznaniem i aprobatą środowisk związanych z gospodarką i biznesem. Stąd też kontynuacja tej inicjatywy.
 
Tym razem przedsiębiorcy z Polski mieli okazję zwiedzić niemiecki firmy o podobnym profilu działalności. Spotkania miały na celu podzielenie opiniami i dobrymi praktykami w biznesie. Punktem kulminacyjnym tego dnia było spotkanie gospodarcze, które odbyło się na terenie Uniwersytetu Ludowego w miejscowości Seeweg. Uroczystego otwarcia spotkania dokonali starostowie partnerskich powiatów. Wśród przybyłych gości, oprócz przedstawicieli firm i podmiotów gospodarczych reprezentujących partnerskie powiaty znalazła się również przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk i Tomasz Wika - dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
 
W dyskusji panelowej o wyzwaniach w zakresie finansowania projektów transgranicznych debatowali przedstawiciele: Deutsche Leasing AG, Biura Kooperacji Polsko -Niemieckiej, PKO Bank Polski S.A. - biuro Niemcy, Firmy Witnica Metal sp .z.o.o. i Mittelbrandenburgische Sparkasse w Poczdamie.
 
O swoich doświadczeniach w ramach realizacji projektów transgranicznych opowiedzieli przedstawiciele firm z partnerskich powiatów. Powiat nowotomyski reprezentowała Firma Elektrorecykling i Firma Redos. Natomiast Powiat Potsdam-Mittelmark Firma Innovationsförderung, Außenwirtschaft und Europa-Service.
 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa połączona z degustacją produktów regionalnych. Swoje zdolności kulinarne zaprezentowały również uczennice IV klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance. Dużą popularnością wśród naszych zagranicznych partnerów cieszyło się również stoisko nowotomyskiej firmy ZIK prezentującej rękodzieło.
 
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu dziękuje wszystkim osobom, firmom i instytucjom z terenu powiatu nowotomyskiego, które wzięły udział w II Międzynarodowych Spotkaniach Gospodarczych. Szczególne podziękowania kierujemy do Firmy Redos i Elektrorecykling za podzielenie się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji projektów transgranicznych. Dziękujemy również Zarządowi i Członkom Opalenickiej Izby Gospodarczej oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu i dyrekcji ZS RCKU w Trzciance za zaangażowanie, aktywne uczestnictwo w Konferencji i wsparcie jej współorganizacji. Mamy nadzieję, że wymiana kontaktów i doświadczeń zaowocują nawiązaniem nowych partnerskich, międzynarodowych relacji.
 
 

Nowa ścieżka rowerowa

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Nowa ścieżka rowerowa
Przedstawiciele władz samorządowych województwa - Zofia Szalczyk - przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak wicemarszałek województwa, powiatu - starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, sekretarz powiatu Ryszard Napierała i gminy Nowy Tomyśl - burmistrz Włodzimierz Hibner dokonali otwarcia otwarciem nowej ścieżki rowerowej na odcinku między Sękowem, a Nowym Tomyślem. Inwestycja została przeprowadzona w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 302. Powstała dwukierunkowa ścieżka rowerowa o długości 1,53 km i szerokości 2 metrów. Koszt budowy wynosił niecałe 942 tys. zł.
 

Utrudnienia w Wydziale Komunikacji

Autor: Janusz Pustelnik
Uprzejmie informujemy, że w związku z wdrażaniem przez Ministerstwo Cyfryzacji ogólnopolskiego systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) występują poważne utrudnienia w rejestracji pojazdów i wydawaniu dowodów rejestracyjnych. O zakończeniu awarii poinformujemy na stronie internetowej powiatu. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr. tel. 61 44 26 728, 61 44 26 729, 61 44 26 730, 61 44 26 792.
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 65

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2