Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

70 lat nowotomyskiej „Dwójki”

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: 70 lat nowotomyskiej „Dwójki”
W piątek, 27 października w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia istnienia szkoły, która od 51 lat nosi imię wybitnej polskiej noblistki. Uroczystości miały wyjątkowy charakter, ponieważ właśnie w tym roku mija również 150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej - Curie.
 
Wydarzenie było okazją do zaprezentowania dorobku szkoły, dlatego też przed zgromadzonymi w sali gimnastycznej, zaprezentowali się uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz przyjaciele szkoły. Część oficjalna dostarczyła uczestnikom uroczystości wielu wzruszeń, choć nie brakowało ich również później. Absolwenci szkoły z podekscytowaniem wyruszyli na zwiedzanie placówki. W szkolnych ławkach przy kawie mogli wspólnie powspominać czasy nauki w „Dwójce”. Na uroczystości obecny był starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, który na ręce dyrektora Marka Polcyna przekazał dla całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia oraz gratulacje.
 
 

Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę
W piątek, 27 października w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Przeprowadzono je na podstawie programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Świadectwa ukończenia szkolenia rodzinom zastępczym wręczył dyrektor PCPR Marcin  Brambor.
 
Szkolenie zostało zrealizowane  w ramach realizacji projektu  „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 

Projekt „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” dofinansowany

Autor: Kamil Kałek

Ważna informacja - Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystającej z ulg i uprawnień

Autor: Agnieszka Szudra

Znajdź klucz do życia na nowo

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Znajdź klucz do życia na nowo
W czwartek, 19 października w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury świętowano Międzynarodowy Dzień Seniora. Motto tegorocznego spotkania brzmiało „Znajdź klucz do życia na nowo”.
Szczegółowa działalność nowotomyskich seniorów przedstawiona została w przygotowanym przy współudziale pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pokazie audiowizualnym. Zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz powiatu nowotomyskiego, gmin, stowarzyszeń i instytucji oraz osób prywatnych z uznaniem ustosunkowali się do realizowanych przez związek działań na rzecz środowiska osób starszych.
 
W imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego życzenia i gratulacje na ręce przewodniczącego Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu, Zenona Matuszczaka złożył starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marcin Brambor. W części artystycznej wystąpił zespół wokalny „Jarzębina”. Międzynarodowy Dzień Seniora był dobrą okazją, aby podziękować za pracę na rzecz osób starszych i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez seniorów. Cieszymy się, że jako samorząd powiatowy mogliśmy być współorganizatorami tego jakże ważnego wydarzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przemysław Bojarczuk nowym Komendantem WKU

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Przemysław Bojarczuk nowym Komendantem WKU
We wtorek, 24 października starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki spotkał się z ppłk Przemysławem Bojarczukiem, aby pogratulować awansu zawodowego, jakim jest objęcie z dniem 17 października, funkcji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Tomyślu.
Ppłk Przemysław Bojarczuk służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po zakończeniu nauki i mianowaniu na pierwszy stopień oficerski został skierowany na stanowisko dowódcy plutonu-instruktora do 9 Ośrodka Szkolenia Służby Czołgowo Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim. W 1999 roku został przeniesiony do pełnienia służby w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu na stanowisku oficer. W 2011 roku został skierowany do pełnienia obowiązków w Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrowie Wielkopolskim. Od 2011 roku pełnił służbę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu.

W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień - mjr Dariusz Piekarz; wicestarosta nowotomyski - Tomasz Kuczyński; skarbnik Powiatu Nowotomyskiego – Agnieszka Biegaj; Kierownik Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Powiatu Nowotomyskiego - Marzena Matusiak.

Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi
W niedzielę, 22 października w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku odbyło się spotkanie pod nazwą „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Podczas spotkania Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody i wyróżnienia w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” sołectwom wyróżniającym się szczególną aktywnością w działaniach na rzecz odnowy i rozwoju wsi.

Wśród nagrodzonych sołectw znalazły się trzy sołectwa z Powiatu Nowotomyskiego, które zostały wyróżnione w konkursie:
Zębowo - Gmina Lwówek
Zgierzynka - Gmina Lwówek
Chrośnica - Gmina Zbąszyń

Podsumowana została także dotychczasowa działalność mieszkańców sołectw, które aktywnie uczestniczą w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński. Nagrodzonym gratulujemy!

 

Partnerska wizyta w Tarnopolu

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Partnerska wizyta w Tarnopolu
W dniach 20-22 października, delegacja z powiatu nowotomyskiego uczestniczyła w partnerskiej wizycie w Tarnopolu na Ukrainie. W wyjeździe uczestniczyli: starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, członek zarządu Adam Pilc, kierownik Wydziału Organizacyjnego Emilia Michalczak - Woźniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu Marzena Szułczyńska, zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu Marek Furman, nowotomyski Cechmistrz Włodzimierz Szymański oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Wizyta była znakomitą okazją do zacieśnienia współpracy z Tarnopolem przez obecne władze samorządowe powiatu nowotomyskiego.
Głównym celem wizyty było podpisanie umów o partnerskiej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Zbąszyniu, a Uczelnią Gaicką oraz Tarnopolską Szkołą nr 11. Uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się dnia 20 października przy udziale Prezydenta miasta Tarnopol Sierhijem Nadalem, Wicekonsula Generalnego RP w Łucku Marka Zapór, Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego, zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu Mareka Furmana oraz dyrektorów tamtejszych szkół. Realizując zapis umowy o partnerstwie szkół dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu zaprosił panią Demidę Katherinę do odbycia stażu w zbąszyńskiej szkole w terminie od 29 października do 4 listopada br.

Również w piątek, 20 października podczas spotkania poświęconego tematyce międzynarodowego przepływu pracowników oraz podejmowania przez cudzoziemców pracy na terenie powiatu nowotomyskiego, doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie ustanowienia partnerskich kontaktów pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez dyrektor Marzenę Szułczyńską, a dyrektorem tarnopolskiego powiatowo-miejskiego Centrum Zatrudniania.

Z kolei w sobotę, 21 października nowotomyska delegacja uczestniczyła w spotkaniu na Tarnopolskim Uniwersytecie Technicznym im. I. Puluja, podczas którego starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz rektor Tarnopolskiego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja profesor Petro Yasniy, podpisali list intencyjny o współpracy, na mocy którego studenci uniwersytetu będą mogli odbywać praktyki w firmach z powiatu nowotomyskiego.

Również w tym dniu doszło do spotkania przedsiębiorców z obwodu tarnopolskiego z przedstawicielami delegacji przedsiębiorców z powiatu nowotomyskiego. Przedmiotem spotkania było stworzenie możliwości nawiązania współpracy w zakresie wymiany handlowej czy usługowej delegatury biorącej udział w w/w spotkaniu.
 
 
 
 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018r.

STAROSTA NOWOTOMYSKI INFORMUJE

W dniu 20 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  Prawo o stowarzyszeniach, która między innymi wprowadziła  zmiany, dotyczące stowarzyszeń zwykłych.  Stowarzyszenia zwykłe działające na dotychczasowych zasadach, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, obowiązane są w terminie do 20 maja 2018 r.  dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń  zwykłych. Brak takiego wpisu skutkuje bowiem rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
 
czytaj dalej ›
Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa powyżej, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
 
Wobec powyższego w celu dokonania wpisu, stowarzyszenie zwykłe winno przedłożyć: 
1) wniosek.
2) regulamin działalności; określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa,  a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
3) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
4) informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.
5) informację zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.
6) informację  dot. adresu siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji oraz wpis do ewidencji są bezpłatne.
 
czytaj dalej ›
1 ... 4 5 6 7 8 ... 63

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2