Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi
W niedzielę, 22 października w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku odbyło się spotkanie pod nazwą „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Podczas spotkania Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody i wyróżnienia w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” sołectwom wyróżniającym się szczególną aktywnością w działaniach na rzecz odnowy i rozwoju wsi.

Wśród nagrodzonych sołectw znalazły się trzy sołectwa z Powiatu Nowotomyskiego, które zostały wyróżnione w konkursie:
Zębowo - Gmina Lwówek
Zgierzynka - Gmina Lwówek
Chrośnica - Gmina Zbąszyń

Podsumowana została także dotychczasowa działalność mieszkańców sołectw, które aktywnie uczestniczą w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński. Nagrodzonym gratulujemy!

 

Partnerska wizyta w Tarnopolu

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Partnerska wizyta w Tarnopolu
W dniach 20-22 października, delegacja z powiatu nowotomyskiego uczestniczyła w partnerskiej wizycie w Tarnopolu na Ukrainie. W wyjeździe uczestniczyli: starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, członek zarządu Adam Pilc, kierownik Wydziału Organizacyjnego Emilia Michalczak - Woźniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu Marzena Szułczyńska, zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu Marek Furman, nowotomyski Cechmistrz Włodzimierz Szymański oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Wizyta była znakomitą okazją do zacieśnienia współpracy z Tarnopolem przez obecne władze samorządowe powiatu nowotomyskiego.
Głównym celem wizyty było podpisanie umów o partnerskiej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Zbąszyniu, a Uczelnią Gaicką oraz Tarnopolską Szkołą nr 11. Uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się dnia 20 października przy udziale Prezydenta miasta Tarnopol Sierhijem Nadalem, Wicekonsula Generalnego RP w Łucku Marka Zapór, Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego, zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu Mareka Furmana oraz dyrektorów tamtejszych szkół. Realizując zapis umowy o partnerstwie szkół dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu zaprosił panią Demidę Katherinę do odbycia stażu w zbąszyńskiej szkole w terminie od 29 października do 4 listopada br.

Również w piątek, 20 października podczas spotkania poświęconego tematyce międzynarodowego przepływu pracowników oraz podejmowania przez cudzoziemców pracy na terenie powiatu nowotomyskiego, doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie ustanowienia partnerskich kontaktów pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez dyrektor Marzenę Szułczyńską, a dyrektorem tarnopolskiego powiatowo-miejskiego Centrum Zatrudniania.

Z kolei w sobotę, 21 października nowotomyska delegacja uczestniczyła w spotkaniu na Tarnopolskim Uniwersytecie Technicznym im. I. Puluja, podczas którego starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz rektor Tarnopolskiego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja profesor Petro Yasniy, podpisali list intencyjny o współpracy, na mocy którego studenci uniwersytetu będą mogli odbywać praktyki w firmach z powiatu nowotomyskiego.

Również w tym dniu doszło do spotkania przedsiębiorców z obwodu tarnopolskiego z przedstawicielami delegacji przedsiębiorców z powiatu nowotomyskiego. Przedmiotem spotkania było stworzenie możliwości nawiązania współpracy w zakresie wymiany handlowej czy usługowej delegatury biorącej udział w w/w spotkaniu.
 
 
 
 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018r.

STAROSTA NOWOTOMYSKI INFORMUJE

W dniu 20 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  Prawo o stowarzyszeniach, która między innymi wprowadziła  zmiany, dotyczące stowarzyszeń zwykłych.  Stowarzyszenia zwykłe działające na dotychczasowych zasadach, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, obowiązane są w terminie do 20 maja 2018 r.  dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń  zwykłych. Brak takiego wpisu skutkuje bowiem rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
 
czytaj dalej ›
Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa powyżej, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
 
Wobec powyższego w celu dokonania wpisu, stowarzyszenie zwykłe winno przedłożyć: 
1) wniosek.
2) regulamin działalności; określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa,  a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
3) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
4) informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.
5) informację zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.
6) informację  dot. adresu siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji oraz wpis do ewidencji są bezpłatne.
 
czytaj dalej ›

W hołdzie bohaterom

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: W hołdzie bohaterom

W poniedziałek, 16 października minęło dokładnie 77 lat od powstania Batalionów Chłopskich, drugiej co do liczebności organizacji zbrojnej na terenach okupowanej Polski, nazywanej zbrojnym ramieniem polskiej wsi. Rocznicę uczczono w Poznaniu, złożeniem wiązanek przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

 

Pod koniec okupacji formacja liczyła 170 tysięcy ludzi. Bataliony w czasie wojny przeprowadziły około 10 tysięcy akcji bojowych, w tym napady na transport kolejowy. W uroczystościach brali udział byli i obecni parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządów wszystkich szczebli, reprezentanci służb, instytucji i organizacji pozarządowych. Hołd tym, którzy walczyli w Batalionach Chłopskich złożył również starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.

 
 

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW w Zbąszyniu

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej w SOSW w Zbąszyniu
W piątek, 13 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbąszyniu odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości poza występami uczęszczających do placówki dzieci, przemówieniach gości dokonano również przekazania wyremontowanego budynku placówki.
Dawny budynek całkowicie zmienił swój wygląd. Zmieniono jego elewację oraz wykonano jego termoizolację, co znacząco zmniejszy koszty związane z ogrzaniem budynku. Obecny na uroczystościach starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki przekazał najmłodszym słodki upominek, a na ręce dyrektora placówki wręczył adres okolicznościowy. Na uroczystości obecna była również Kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatu Nowotomyskiego - Emilia Michalczak - Woźniak.
 
 
 
 

Opalenicki Dzień Seniora

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Opalenicki Dzień Seniora

W czwartek, 12 października w Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku opaleniccy seniorzy świętowali Dzień Seniora. Uroczystości przyświecały słowa wypowiedziane przez Dalajlamę XIV: Są tylko dwa dni w roku, podczas których nic nie może być zrobione. Jeden nazywany jest wczoraj, a drugi nazywany jest jutrem. Dzisiaj jest odpowiedni dzień na to by kochać, wierzyć, działać, a przede wszystkim żyć”.

 

Oprócz seniorów, wśród zaproszonych na to wydarzenie gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych powiatu, gminy Opalenica, reprezentanci instytucji i organizacji wspierających seniorów. Serdeczne życzenia i słowa uznania do świętujących skierowali starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki i przewodnicząca Rady Powiatu Maria Galas.

Tradycyjnie podczas spotkania członkom PZERiI wręczono odznaczenia za szczególne zaangażowanie w jego działalność. Złotą odznaką dużą wyróżniona została Helena Grzeskowiak. Złotymi odznakami małymi wyróżnieni zostali: Danuta
Balcerek, Aniela Kaczmarek, Roman Nożewnik, Krystyna Piotrowska i Teresa Słocińska.

Miłym akcentem było wręczenie życzeń i kwiatów najstarszym członkom stowarzyszenia. W tym gronie znaleźli się: Róża Antkowiak, Anna Czarnuszka, Józefa Ciaszczyk, Janina Fajfer, Anna Hoffmann, Maria Humerczyk, Stanisława Mazurek, Zofia Stachowiak, Alfred Szulc i Halina Tycner.

Dotychczasowy dorobek opalenickiego oddziału PZERiI oraz plany na kolejny rok przedstawiła jej przewodnicząca Sabina Kuderemska. Organizacja liczy 291 członków, którzy chętnie biorą udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach sportowo rekreacyjnych i kulturalnych.

 

 
 
 

Z myślą o osobach starszych

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Z myślą o osobach starszych
W środę, 11 września podczas sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zaprezentowano różne inicjatywy i aktywności organizacji oraz stowarzyszeń zrzeszających osoby starsze. Debatowano również nad możliwościami wsparcia seniorów. W wydarzeniu uczestniczył starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki i Zenon Matuszczak - Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Nowym Tomyślu.
 
 

Podziękowali Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Podziękowali Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii
We wtorek, 10 października podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki podziękował za lata współpracy przechodzącemu na emeryturę Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii - Panu Tomaszowi Jurkiewiczowi, który również pełni funkcję członka komisji. W tak ważnym dniu, oprócz podziękowań za pracę nie zabrakło także życzeń, by nowy etap życia przeżywany był w dobrym zdrowiu, pogodzie ducha oraz wśród życzliwych ludzi.
 

Na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Na rzecz osób z niepełnosprawnościami
We wtorek, 10 października w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu odbyło się pierwsze z zaplanowanych trzech spotkań w ramach realizowanego projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
 
Realizacja tej inicjatywy pozwoli na dogłębną analizę stanu zastanego i wspólne wypracowanie rekomendacji, które będą mogły być wykorzystane w usprawnieniu podejmowanych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie nowotomyskim.
 
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z aktywnym merytorycznym udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide wraz z Fundacją Eurajmonia.
 
W spotkaniu udział wzięli przedstawicie  Starostwa i jednostek podległych, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawicie ww. fundacji.
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 62

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2