Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Wydział Finansów

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział zapewnia obsługę w zakresie:
 
 • udzielania pozwoleń na budowę,
 • rozbiórki obiektów,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektów,
 • przeniesienia decyzji o pozwolenie na budowę,
 • decyzji zamiennych pozwolenia na budowę,
 • udzielanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,
 • zgłoszenia obiektów niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę
 • rejestracja dzienników budowy
 • decyzji ustalających wysokość odszkodowania za pozbawienie praw do nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej,
 • obsługa pracy Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
 • nadzorowanie inwestycji oraz remontów realizowanych w jednostkach Powiatu Nowotomyskiego,

Symbol wydziału: BI

Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, pokój 76,77,78,79

Telefon: +48 61 44 26 745,
+48 61 44 26 767,
+48 61 44 26 744,
+48 61 44 26 746
+48 61 44 26 768

E-mail: budownictwo@powiatnowotomyski.pl


Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji - Benigna Dziudziel
 
tel.+48 61 44 26 745,

Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, pokój 79

Pracownicy:
Justyna Bugaj – główny specjalista
Ilona Dębska – inspektor
Monika Król - inspektor
Grzegorz Skaliński - inspektor
Monika Krzempiec-Majorczyk - pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
 
 

Wydział Finansów

Wydział prowadzi sprawy związane z opracowaniem i realizacją budżetu Powiatu Nowotomyskiego. Przygotowuje Wieloletnią Prognozę  Finansową Powiatu Nowotomyskiego i jej  zmiany. Wykonuje obsługę finansowo – księgową budżetu i Starostwa.  Sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wydział przygotowuje  informacje i sprawozdania dla  Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, radnych i mieszkańców powiatu.
Wszystkie informacje i sprawozdania  tworzone w Wydziale Finansów są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia  6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 
Symbol wydziału : FN
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, budynek  „D”
Telefon  + 48 614426700,  wew. 717,718,719,720,721,726,785,788.
e-mail: finanse@powiatnowotomyski.pl
 
Skarbnik Powiatu – Agnieszka Biegaj- tel. wew. 707
 
Pracownicy:
Iwona Szyndler  - Główny  księgowy- tel. wew. 720
Dolewa Magdalena  - inspektor -tel.wew.788
Maciejewska Karina – inspektor- tel.wew.726
Nowak Agnieszka – inspektor- tel.wew.717
Nowak Halina – inspektor - tel.wew.718
Sitek  Katarzyna – inspektor - tel.wew.721
Zygmanowska Ewa – inspektor - tel.wew.719
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
 

 
 

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2