Aktualności

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

  • 11-02-2019
  • Autor: Krystian Dybek

W związku z trwającymi w Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przygotowaniami do wdrożenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w lutym bieżącego roku zostaną ogłoszone otwarte konkursy dotacyjne w ramach następujących priorytetów Programu:

• Priorytet 1a - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego; 
• Priorytet 3 - Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
• Priorytet 4 - Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
• Priorytet 5 - Wsparcie doraźne.

 

W związku z faktem, że PROO jest nowym instrumentem wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego konieczne jest możliwie szerokie informowanie na temat działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu.

W dniu 21 lutego 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego, 
w trakcie którego przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności przedstawi:

• założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
• zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach,
• praktyczne wskazówki, jak wypełniać wnioski o dotacje.

Miejsce spotkania Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18 , sala Herbowa budynek C, pierwsze piętro.

Czas spotkania 21 lutego 2019 rok, godzina 13.00 -15.00.

Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać pod numerem telefonu 61 8541279, lub na adres mailowy: krupecka@ poznan.uw.gov.pl .

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją