Dzisiaj jest: Środa, 22 Maj 2024 Imieniny: Julii i Heleny
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
ul. E. Sczanieckiej 1
64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: + 48 61 44 23 436
Fax: + 48 61 44 23 436
e-mail: sekretariat@pppnt.com.pl
www.pppnt.com.pl

Dyrektor: Magdalena Kędzia-Kluj
 
 
Podstawowym zadaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wynikającym z jej statutu, jest wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Pracownicy prowadzą szeroko pojętą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną oraz orzeczniczą. Współpracują z nauczycielami szkół, przedszkoli, rodzicami dzieci i młodzieży wspierając proces dydaktyczny i wychowawczy.
Zakres działania Poradni obejmuje profilaktykę i diagnozę zaburzeń rozwojowych i wychowawczych, pomoc dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwiększanie efektywności uczenia się, wybór kierunków kształcenia, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz wiele innych zależnych od zgłaszanych potrzeb.
Od 2007 roku PPP w Nowym Tomyślu prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Nową formą działalności jest terapia EEG - Biofeedback, oraz przesiewowe badania wzroku i słuchu z wykorzystaniem Platformy Zmysłów.
 
Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
Propozycja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej obejmuje:
 • pełen zakres badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (bio-feedback)
 • dagnozowanie trudności wychowawczych
 • diagnoza dysleksji rozwojowej
 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna (indywidualna, terapia rodzin)
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych
 • terapia dysleksji rozwojowej
 • terapia zaburzeń integracji sensorycznej
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • trening ortograficzny
 • trening myślenia twórczego
 • warsztaty, pogadanki dla nauczycieli i rodziców dotyczące problematyki wychowawczej i rozwojowej
 • konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli
 • interwencje kryzysowe – pomoc w rozwiązywaniu nagłych problemów
 • zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i poradni (grupowe, integracyjne, warsztatowe) szeroki zakres poruszanej problematyki,
 • Orientacja szkolno-zawodowa
 • pogadanki i konsultacje indywidualne,
 • badania zawodowe określające indywidualne predyspozycje uczniów, zajęcia warsztatowe,
 • szkolenia dla nauczycieli z zakresu orientacji szkolno-zawodowej.
 • pomoc rodzicom dzieci upośledzonych (grupa wsparcia, porady, konsultacje)
 • wspieranie przedszkoli w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
 • szkoleniowe rady Pedagogiczne na zaproponowany temat
 • konsultacje szkolnego programu profilaktyki.
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl