Dzisiaj jest: Niedziela, 23 Czerwiec 2024 Imieniny: Wandy i Zenona
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie

Powiat Nowotomyski realizuje zadanie obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (ul. Poznańska) na odcinku ok 350 m. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania poddana przebudowana i wzmocniona zostanie jezdnia o szerokości 7 m. Zjazdy i chodniki zostaną przebudowane i ułożona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej. Wybudowane zostaną również nowe odcinki chodnika o szerokości 2 m, także o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto zaplanowano regulację wysokościową poboczy z kruszyw do poziomu nowej nawierzchni jezdni mineralno - asfaltowej. Elementy sieci kanalizacji deszczowej zostaną wymienione na nowe. Dodatkowo zostaną zamontowane studnie rewizyjne, a istniejące studzienki deszczowe wpustowe betonowe zostaną wymienione na nowe. Istniejący pas zieleni przydrożnej zostanie odtworzony. Wdrożona zostanie stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome). 
 
czytaj dalej

Remont drogi powiatowej nr 2714P Róża – Sątopy

Powiat Nowotomyski realizuje zadanie obejmujące remont odcinka drogi powiatowej nr 2714P Róża – Sątopy o długości ok 2,8 km. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Remont polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz odtworzeniu utwardzonego pobocza. Planowane roboty obejmują m.in oczyszczenie nawierzchni drogi, częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie podbudowy i istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową oraz wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych. 
 
czytaj dalej

Remont drogi powiatowej nr 2706P Trzciel – Jabłonka Stara

 
Powiat Nowotomyski realizuje zadanie obejmujące remont odcinka drogi powiatowej nr 2706P Trzciel – Jabłonka Stara o długości 2,7 km. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Początek remontowanej drogi znajduje się w granicy z powiatem międzyrzeckim i biegnie przez 2771 mb kończąc w miejscowości Stara Jabłonka, za skrzyżowaniem z drogą gminną. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na całym odcinku drogi, utwardzenie poboczy warstwą z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zamontowanie stalowych barier ochronnych. 
 
czytaj dalej

Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu

Powiat Nowotomyski realizuje projekt pn. Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.  Celem projektu jest utworzenie wirtualnej strzelnicy, która zlokalizowana zostanie w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, przy ul. 17 stycznia 27. 
 
 
 
 
czytaj dalej

Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I

Inwestycja obejmuje I etap rozbudowy wraz z przebudową szpitala w Nowym Tomyślu, mającej na celu dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Udarowego, Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. Powiat Nowotomyski realizuje zadanie ze wsparciem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 
 
czytaj dalej

Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P.

Powiat Nowotomyski realizuje zadanie ze wsparciem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja obejmuje budowę dwóch kładek pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych. Pierwszy obiekt zlokalizowany nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska, w ciągu drogi powiatowej nr 2757P, drugi obiekt zlokalizowany nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo, w ciągu drogi powiatowej nr 1731P. Kładki wykonane zostaną z nawierzchni bitumiczno-polimerowej z dojściami z betonowej kostki brukowej oraz podstawowymi elementami wyposażenia w postaci balustrad i barier ochronnych. 
 
czytaj dalej

Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego.

Powiat Nowotomyski realizuje projekt pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny do projektu sfinansowany został częściowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - programu bezzwrotnego wsparcia dla samorządów pochodzącego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 
 
 
 
czytaj dalej

Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody - Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody - granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości 2,0 km i szerokościach odpowiednio 5,50 i 6,00 m. Zakres przebudowy drogi nr 1881P obejmie wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno - asfaltowej wykonanie zjazdów, konserwację rowów, wymianę uszkodzonych przepustów i obsianie poboczy trawą. Przebudowa drogi nr 2734P obejmie wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno - asfaltowej wraz z wymianą podbudowy, przebudowę chodnika i zjazdów na posesje, przebudowę miejsc postojowych oraz zatok autobusowych, budowę wyniesionych przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz doposażenie pasa drogowego w elementy małej architektury. 
czytaj dalej

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Opalenicy w ciągu drogi powiatowej.

Inwestycja obejmuje przebudowę przejścia na ul. 3 Maja w Opalenicy w ciągu drogi powiatowej nr 2723P na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Konopnickiej i ul. Sienkiewicza, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w tym obszarze. Zadanie jest współfinansowane ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
 
czytaj dalej

Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 1 km przebiegającej przez m. Śliwno i zakłada m.in. wymianę nawierzchni asfaltowej,  przebudowę chodnika i zjazdów, a także poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę aktywnego oznakowania oraz oświetlenia przejść dla pieszych. Zadanie jest współfinansowanie ze środków państwowych funduszy celowych: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
czytaj dalej
1 2
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl