Aktualności

Komunikat

  • 08-01-2020
  • Autor: Krystian Dybek
Starostwo Powiatowe informuje, że osobami do zarządzania akcją zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu nowotomyskiego są wyznaczeni pracownicy
Wydziału Infrastruktury Drogowej.
 
Wszelkie informacje odnośnie śliskości na drogach można zgłaszać do:
 
1. Tomasz Antuszewski - Kierownik Wydziału, tel. 733 950 570
2. Grzegorz Kasprzak - pracownik Wydziału, tel. 793 462 726
3. Tomasz Dolewa - pracownik Wydziału, tel. 606 316 253
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją