Aktualności

Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu

  • 22-10-2020
  • Autor: Krystian Dybek
Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 15 lipca 2020r., podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach” nr RPWP.06.06.01-30-0017/19-00
 
 
 
Celem programu jest poprawa sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej u ok. 50% osób po przebytym udarze mózgu, poprzez działania zdrowotne i edukacyjne w celu przyspieszenia ich powrotu do życia społecznego i zawodowego w okresie realizacji programu. Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych.
 
Projekt realizowany będzie w formie bezpłatnych, 3-tygodniowych, dziennych (z zapewnieniem wyżywienia) turnusów rehabilitacyjnych,  w ramach których pacjenci po konsultacjach z lekarzem specjalistą oraz fizjoterapeutą kierowani będą na:
 
zabiegi neurofizjoterapeutyczne,
zabiegi fizykalne,
terapie zajęciowe,
terapie neurologopedyczne,
terapie neuropsychologiczne
Programowe kryteria włączenia do programu
 
Do programu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:
 
- są w wieku 18-64 lata i zamieszkują województwo wielkopolskie
- złożą pisemne oświadczenie, że w chwili przystąpienia do programu nie są objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym w związku z przebytym udarem mózgu finansowanym z NFZ (np. fizjoterapia ambulatoryjna bądź domowa itp.);
- nie biorą udziału w analogicznym projekcie u innego beneficjenta, finansowanym ze środków publicznych;
- posiadają zaburzenia funkcji mózgu określone na ostatnim wypisie ze szpitala w skali Rankina 1- 4;
- od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy;
- w pierwszej kolejności będą przyjmowani pacjenci, którzy odbyli wczesną rehabilitację neurologiczną w ramach NFZ lub ich czas oczekiwania jest dłuższy niż 6 tygodni;
- posiadają skierowanie na podjęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej;
 
Medyczne kryteria wyłączenia
 
Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:
 
- wymagają stałego intensywnego nadzoru medycznego;
- mają aktywne choroby współistniejące istotnie wpływające na proces rehabilitacji (np. złamania w czasie leczenia, odleżyny itp.);
- chorują na niewydolność krążenia, nerek, wątroby, stan po zawale mięśnia sercowego z frakcją 17 wyrzutową mniejszą niż 30%, chorobę naczyń (aktywny stan zakrzepowo-zatorowy), tętniak serca, aorty, malformację naczyń mózgowych, aktywne procesy zapalne, niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne, chorobę nowotworową (leczenie paliatywne lub wymagające pilnego leczenia), ciężkie nadciśnienie tętnicze lub płucne, niewyrównaną cukrzycę
- czas jaki upłynął od udaru wynosi więcej niż 12 miesięcy
 
W ciągu 3 lat programem objętych zostanie 200 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie oraz 160 osób z najbliższego otoczenia osób po udarze
 
 
 
ZAPISY DO PROGRAMU
 
 
lub telefonicznie pod nr tel.: 61 29 26 551 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją