Projekty współfinansowane z innych środków zewnętrznych

Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności poprzez wyposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu

  • 27-11-2020
  • Autor: Krystian Dybek
Powiat Nowotomyski realizuje zadanie pn.: „Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności poprzez wyposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu” w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć na Edukację ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych w 2020 roku.
 
 
 
 
Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu nowotomyskiego dzięki wyposażeniu pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Planowany efekt ekologiczny i rzeczowy jest mierzalny i umożliwia ocenę efektów realizacji przedsięwzięcia.
Całkowity koszt projektu: 46 450,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu: 40 000,00 zł
Termin realizacji projektu: 02.11.2020 r. – 30.11.2020 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją