Projekty współfinansowane z innych środków zewnętrznych

Doposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu

  • 28-11-2023
Powiat Nowotomyski realizuje przedsięwzięcie pn.: „Doposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w celu podniesienia świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności” dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach wsparcia przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej w 2023 roku.
 
 
 
Celem głównym projektu jest dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu nowotomyskiego, dzięki doposażeniu pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Pracownia wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt, taki jak: mikroskopy biologiczne oraz zestawy mierników oraz urządzeń , które pozwolą na prowadzenie obserwacji, wykrywanie i mierzenie zanieczyszczeń oraz publikowanie wyników badań do wiadomości uczniów i lokalnej społeczności. W tym celu zostały zakupione profesjonalne pomoce takie jak: zestaw odczynników do spektofotometru, miernik tlenu rozpuszczalnego w wodzie i miernik jakości powietrza z tablicą LED do prezentacji stanu powietrza na budynku szkoły. Pracownia doposażona zostanie także w pomoce dydaktyczne w postaci modeli energii odnawialnej. Nowoczesna pracownia ekologiczna podniesie jakość kształcenia ekologii i ochrony środowiska w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu oraz umożliwi uzyskanie przez uczniów nowych umiejętności np. pracy laboratoryjnej czy planowania i prowadzenia badań. Uczniowie otrzymają narzędzia do badań ekologicznych na miarę XXI wieku, co da im możliwość pogłębiania swojej wiedzy ekologicznej i dzielenia się nią z innymi.
 
Całkowity koszt projektu: 15 100,97 zł
Dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu: 10 363,50 zł
Środki własne: 4 737,47 zł
Termin realizacji zadania: wrzesień – listopad 2023 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją