Dzisiaj jest: Wtorek, 25 Styczeń 2022 Imieniny: Pawła i Miłosza
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji konkursowej

 • 24-01-2022
 • Autor: Anna Albrecht
 • drukuj
Starosta Nowotomyski ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku.
 
Załączniki:
 
 
 

Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

 • 24-01-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Korzystania i Informacji o Środowisku zaprasza na warsztaty pn. "Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska", które odbędą się w dniu 16 lutego 2022 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00, w formie on-line poprzez platformę zoom.
Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.
 
 
W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.
 
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach, do dnia 11 lutego br., na adres e-mail:  warsztaty@umww.pl .
 
Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 
(Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)
 
 

"Nowotomyskie sagi. Ludzie i wspomnienia"

 • 21-01-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
We wtorek, 18 stycznia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu odbyła się  prezentacja książki Damiana Rożka-Pawłowskiego pt. "Nowotomyskie sagi. Ludzie i wspomnienia". Publikacja jest owocem wieloletnich poszukiwań autora, gromadzenia materiałów wspomnieniowych i fotograficznych oraz wielu przeprowadzonych przez autora rozmów z członkami rodzin, a później wnikliwej analizy nagranych lub spisanych wspomnień, udostępnionych dokumentów, listów i zdjęć. Wyniki prac D. Rożka-Pawłowskiego ukazywały się, począwszy od 2013 roku na łamach „Przeglądu Nowotomyskiego" w cyklu artykułów „Sagi nowotomyskich rodów”. Wydanie książkowe, tj. całościowa publikacja tekstów, ich wydanie poszerzone i uzupełnione w oparciu o wzbogacaną systematycznie wiedzę, jest w istocie wielogłosowym obrazem lokalnej przeszłości. 
 
 
Dopełnieniem prezentacji była muzyczna dedykacja w postaci autorskich kompozycji Jacka Szofera. Inicjatywa ta otrzymała wsparcie Powiatu Nowotomyskiego. Książkę w cenie 45 zł można nabyć w nowotomyskiej bibliotece.
Zdjęcia: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
 
 
 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

 • 20-01-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w roku 2022 wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert.
 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 pod numerem telefonu: 61 44 26 757
 
 
 

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

 • 19-01-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj

Nowy obowiązek fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

 • 18-01-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgodnie z art. 58 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 t.j. ze zm.): do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są zobowiązane również stowarzyszenia i fundacje podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.  Ww. obowiązek został wprowadzony ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815), która weszła w życie 31 października 2021 r. Stowarzyszenia rejestrowe i fundacje wpisane do KRS obowiązane są do zgłoszenia  informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 31 stycznia 2022 roku.
 
Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 
 
W przypadku nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w terminie wskazanym w ustawie lub podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, stowarzyszenie/fundacja podlega karze pieniężnej.
 
Więcej informacji:
 
 
 

Miejsce dla twojej organizacji

 • 18-01-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (PCWOP) to kompleksowa oferta dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz powiatu nowotomyskiego i jego mieszkańców, w szczególności  nieodpłatne wsparcie, doradztwo i pomoc oraz udostępnienie salki konferencyjnej na spotkania organizacji. 
Ze wsparcia Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  mogą korzystać osoby – zwane dalej „Beneficjentami”: pracownicy, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych (wg. Art. 3 ust. 2 i 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotomyskiego lub działających na rzecz mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego, oraz także korzystać osoby fizyczne – w zakresie tematyki dotyczącej działalności sektora pozarządowego w Powiecie Nowotomyskim. Z oferty Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych organizacje pozarządowe skorzystać mogą w zakresie swojej działalności statutowej po telefonicznym zgłoszeniu do Powiatowego Centrum Sportu, os. Północ 37,  64-300 Nowy Tomyśl, tel. 724 626 029 oraz dostarczeniu wniosku zgłoszeniowego najpóźniej siedem dni przed planowanym spotkaniem. 
 
 
Oferta
1. Oferta PCWOP obejmuje: 
- wsparcie techniczne: nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu z dostępem do aneksu kuchennego. Sala jednorazowo pomieści 25 osób. Do dyspozycji jest również dostęp do sieci Wi-Fi, rzutnik oraz sprzęt nagłaśniający wraz z mikrofonami.
- doradztwo merytoryczne: porady "pierwszego kontaktu", indywidualne konsultacje dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń.
- wsparcie organizacyjne: wspieranie procesu powstania i inkubowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu nowotomyskiego, kontaktowanie mieszkańców z poszczególnymi organizacjami.
- promocja pozytywnych postaw społecznych, bezpłatne umieszczanie wiadomości pochodzących od organizacji na stronie powiatu, w przypadku ważniejszych wydarzeń informowanie mediów.
2. Możliwość wykorzystania pomieszczenia na spotkania istnieje pod warunkiem zgłoszenia telefonicznego do Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, gdzie mieści się Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, na minimum jednego tygodnia przed planowaną datą korzystania z pomieszczenia oraz pod warunkiem, że z pomieszczenia nie korzysta już inna organizacja lub podmiot.
3. Udostępnianie pomieszczenia na spotkania odbywa się podczas godzin pracy Powiatowego Centrum Sportu (7:00-15:00). Korzystanie z pomieszczeń poza godzinami pracy jest możliwe w indywidualnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu.
4. W przypadku, gdy liczba Beneficjentów zgłaszających chęć skorzystania z danej formy wsparcia, przekroczy możliwości techniczne, o pierwszeństwie skorzystania ze wsparcia będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Doradztwo dla organizacji pozarządowych
- Doradztwo jest prowadzone w różnych formach (indywidualnie, grupowo czy online – za pośrednictwem poczty e-mail: cwop@powiatnowotomyski.pl).
- Doradztwo jest prowadzone stacjonarnie w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl.
- Doradztwo stacjonarne - poniedziałek, czwartek - 12:00-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu (61 44 26 789)
 
Kontakt
Powiatowe Centrum Wspierania organizacji Pozarządowych
os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl
724 626 029
 
Regulamin
 
Wszelkie szczegóły dotyczące działalności stowarzyszeń, klubów sportowych znaleźć można na stronie: 
 
 

Nowa siedziba Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

 • 18-01-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W poniedziałek, 17 stycznia w Powiatowym Centrum Sportu odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W związku z rozbudową Centrum Sportu postanowiono o zmianie lokalizacji PCWOP tak, aby mogło ono kompleksowo spełniać swoje zadanie. Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (PCWOP) to oferta dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz powiatu nowotomyskiego i jego mieszkańców, w szczególności nieodpłatne wsparcie, doradztwo i pomoc oraz udostępnienie salki konferencyjnej na spotkania organizacji.
 
 
Otwarcie było także doskonałą okazją do zorganizowania wystawy prac Wojciecha Teleszyńskiego. W sali PCWOP wystawiono w sumie 24 obrazy bardzo nostalgicznych, jesiennych fotografii jego autorstwa. Wystawę zwiedzać można do końca stycznia w holu placówki, gdzie umiejscowiony jest punkt szczepień.
Wojciech Teleszyński od młodzieńczych lat pasjonuje się fotografią. Ukończył kurs kinooperatora i fotograficznej dokumentacji. Prowadził sekcję fotograficzną dla młodzieży w Klubie Osiedlowym SM w Nowym Tomyślu. Był także organizatorem nowotomyskich konkursów fotograficznych o tematyce przyrodniczej i regionalnej. Interesuje się bronią i strzelectwem sportowym. Aktywnie udziela się społecznie w Środowiskowym Klubie Strzeleckim przy Zarządzie Rejonowym LOK w Nowym Tomyślu, za co został nagrodzony wieloma odznaczeniami w tym złotymi medalami ”Za Zasługi Dla Obronności Kraju” oraz „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Fotografie jego autorstwa były prezentowane w bibliotekach w Nowym Tomyślu, Świebodzinie, Lwówku, Miedzichowie, Bolewicach oraz w domach kultury: w Poznaniu, Nowym Tomyślu, Wolsztynie, Opalenicy i Buku. 
 
Prace Wojciecha Teleszyńskiego zyskiwały nagrody w konkursach fotograficznych. Fascynuje się przyrodą i lubi pracę w ogrodzie, często fotografuje kwiaty, krajobrazy i stare budynki. Należy do koła Regionalistów przy NTK. W 2019 r. otrzymał tytuł: Osobowość Roku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego.
 
 
 
 

Starosta informuje

 • 18-01-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Na podstawie art.38 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. Starosta Nowotomyski informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 707 położonej w obrębie Wąsowo, gmina Kuślin.

Przedłużony nabór wniosków na zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 18-01-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu przedłuża nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie nowotomyskim (V)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Na staż kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie w wieku powyżej 30 roku życia należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • imigranci oraz reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia.
Warunkiem zorganizowania stażu jest deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach umowy o pracę bezpośrednio po zakończonym stażu.
 
W przypadku uzyskania przez wnioski takiej samej ilości punktów decydujący jest termin złożenia wnioski (data i godzina).
 
Wnioski będą przyjmowane od dnia 10.01.2022r. do dnia 21.01.2022r.
Okres odbywania stażu od 4 do 6 miesięcy.
Planowany termin rozpoczęcia stażu: luty/marzec 2022r.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 136
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl