Dzisiaj jest: Środa, 3 Marzec 2021 Imieniny: Tycjana i Kunegundy
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Starosta Nowotomyski informuje

 • 02-03-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Starosta Nowotomyski działając na podstawie art. 35 par.1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Perzynach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
 

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

 • 01-03-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
70 lat temu, 1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, władze komunistyczne rozstrzelały siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Od 2011 r. rocznica tej zbrodni obchodzona jest jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", czyli polskiego podziemia niepodległościowego, które po II wojnie światowej zbrojnie wystąpiło przeciwko sowietyzacji Polski.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • 23-02-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W poniedziałek, 22 lutego w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Na spotkaniu pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu omówił wydatkowanie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jak i programów celowych Funduszu. 
W trakcie posiedzenia  przedstawiono projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego dotyczący podziału środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2021 r. Do ww. projektu członkowie PSRdsON nie wnieśli uwag. W spotkaniu udział wzięli: członkowie PSRdsON, dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
 
 

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

 • 23-02-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 13, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32.
 

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego Informuje

 • 23-02-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek nr: 139/3, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10 i 140/11 o łącznej powierzchni 1,2340 ha, położonej w Trzciance.
 
 

Gala Działaj Lokalnie

W piątek, 19 lutego w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach odbyła się gala podsumowująca działania zrealizowane w ramach projektu Działaj Lokalnie w Ośrodku Lokalnej Grupy Działania KOLD.
 
 
 
Prowadzący spotkanie wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski zwrócił uwagę na wysoką jakość realizatorów i zaangażowanie społeczności lokalnej, co obrazuje potrzebę integracji i uaktywniania środowisk wiejskich oraz zachęcił do udziału w kolejnych konkursach w 2021r. Koordynator projektu Paulina Młyńczak wraz z animatorem Danutą Kniat-Grześkowiak przygotowały prezentację złożoną ze zdjęć realizacji w poszczególnych projektach beneficjentów, podczas której przedstawiciele organizacji realizujących projekty omawiali ich przebieg z uwzględnieniem pozytywnych cech oraz problemów w okresie pandemii. Prezes LGD KOLD Damian Łęszczak podziękował wszystkim 10 realizatorom ( Stowarzyszenie Miłośników Konina, Pniewskie Stowarzyszenie Perspektywa, Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, Stowarzyszenie „Miłośnicy Ziemi Wąsowskiej”, Stowarzyszenie „Chraplewo-razem możemy więcej”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko, Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie, Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach, Stowarzyszenie Przyjaciół Dezyderego w Trzciance oraz Fundacja w Przyszłość z Lwówka)  i wręczył im ( wirtualnie) podziękowania oraz gadżety upominkowe. Podczas Gali wręczono także nagrody za pierwsze 3 miejsca w konkursie filmowym "Opowiedz". I miejsce dla Stowarzyszenia Miłośników Konina, II miejsce dla Stowarzyszenia „Chraplewo-razem możemy więcej”, a III miejsce dla Pniewskiego Stowarzyszenia Perspektywa. W jury oceniającym konkurs filmowym zasiedli redaktor „Dzień po Dniu” Mirosław Kozłowski, b. redaktor RADIA Merkury Krzysztof Sadowski oraz realizator filmów Adam Paschke. W imieniu beneficjentów Małgorzata Dudek z Urbanowa podziękowała pracownikom biura za nieustanną pomoc i wyjaśniania w trakcie realizacji i rozliczania zadań. Uczestnicy spotkania wyrazili gotowość do kolejnej realizacji zadań w nowych konkursach.
 
 

Ekologiczny konkurs dla szkół ponadpodstawowych

 • 23-02-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Zachęcamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe do udziału w ekologicznym konkursie organizowanym przez grupę EKOCZYNNI. Pula nagród do rozdysponowania dla szkół, uczniów oraz nauczycieli to ponad 350 000 zł. 
 
 
 
Szczegóły:
 
 
 
 
 

Lokalna Grupa Działania KOLD działa na rzecz społeczności lokalnej.

 • 23-02-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Działalność Lokalnej Grupy Działania KOLD oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało na terenie gmin: Duszniki, Kuślin, Lwówek, Opalenica, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Pniewy,  41 nowych miejsc pracy, powstały 24 nowe firmy ( w 2021r. powstanie kolejnych 13 nowych firm),  wybudowano lub przebudowano 8 świetlic wiejskich, wyposażono w stroje i instrumenty 5 zespołów i orkiestr artystycznych, wybudowano i wyposażono 16 obiektów infrastruktury turystyczne w tym place zabaw, 2  ścieżki rowerowe, zrealizowano 53 granty dla organizacji pozarządowych w tym warsztaty i szkolenia, wyjazdy promocyjne w kraju i zagranicą, wydawnictwa promujące. 
 
Zmodernizowany teren przy jeziorku w Sękowie
 
LGD  KOLD zrealizowała 4 projekty współpracy krajowe i zagraniczne, w których brało udział ok. 400 osób z naszego terenu oraz jest w trakcie realizacji 2 kolejnych projektów. Organizacja wsparła wydarzenia kulturalne i sportowe na naszym terenie, a także wiele wydarzeń turystycznych, organizując je wspólnie z organizacjami pozarządowymi, gminami, przedsiębiorcami oraz parafiami. Oprócz wsparcia z projektu unijnego Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, udziela także dofinansowania dla organizacji pozarządowych w ramach programu Działaj Lokalnie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Rozwoju, z którego wsparcie uzyskało 39 projektów. Dodatkowo realizowała również  projekt z Erasmusa+ dla dorosłych wspólnie z 4 partnerami zagranicznymi będąc zawsze koordynatorem projektów.  Te wszystkie działania złożyły się na mocne włączenie się w program unijnego wsparcia dla obszarów wiejskich. Obecnie przygotowując się do nowego okresu programowania, LGD KOLD ogłosiło własny projekt na granty dla obszarów wiejskich, z którego mogą skorzystać środowiska wiejskie naszego terenu jako program pilotażowy przed kolejnymi naborami wniosków unijnych. Szczegóły na stornie internetowej www.kold.pl. 
 
 
 

22 lutego - święto wszystkich harcerzy

 • 23-02-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
22 lutego harcerze oraz skauci z całego świata obchodzą Dzień Myśli Braterskiej (Święto Przyjaźni). Jest to najważniejsze święto dla skautów oraz instruktorów, harcerzy i zuchów Związku Harcerstwa Polskiego. W tym dniu harcerze i ich przyjaciele łączą się myślami, przesyłają sobie życzenia oraz organizują spotkania. Dla harcerzy z Nowego Tomyśla była to także doskonała okazja, aby życzenia i podziękowania za wspieranie harcerskich inicjatyw przekazać staroście nowotomyskiemu Andrzejowi Wilkońskiemu.  
 
 
Z kartką z życzeniami w starostwie zjawili się przedstawiciele 4 Gromady Zuchowej Leśne Duchy, 19 Drużyny Harcerskiej Buki oraz 12 Drużyny Starszoharcerskiej Horyzont.

Porozumienie gmin i powiatów

 • 23-02-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Po ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 dot. Funduszy europejskich na lata 2021-2027 – rozwój Województwa Wielkopolskiego autorstwa p. Marszałka Marka Woźniaka, w szczególności w zakresie Obszarów Strategicznej Interwencji, gdzie poza dotychczasowymi obszarami ZIT – Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej tworzy się dodatkowe Obszary Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego, Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego i Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dodatkowo wskazuje miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i obszary leżące w województwie wielkopolskim zagrożone trwałą marginalizacją lub powiększającego się dystansu społeczno-gospodarczego odbyło się spotkanie włodarzy gmin powiatów grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego oraz starostów tych powiatów.
 
Przedstawiciele Porozumienia
 
​Ustalono, że zachodnia granica województwa wielkopolskiego, stanowiąca otwarcie na województwo lubuskie i zachód Europy powinna być również ujęta w strategii województwa jako obszar
wymagający interwencji. Powstająca dysproporcja np. w układzie komunikacyjnym w porównaniu do województwa lubuskiego, w szczególności w zakresie dróg wojewódzkich, ścieżek rowerowych oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska i usług może spowodować, że obszary te mogą wkrótce dołączyć do stref objętych marginalizacją. Ma na to wpływ również dynamiczny rozwój gmin należących do miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, a kończących się na Buku i Stęszewie z drugiej strony. Dlatego podpisano porozumienie 14 gmin i trzech powiatów w sprawie konieczności utworzenia Zintegrowanych Obszarów Inwestycyjnych Zachodniej części Województwa Wielkopolskiego jako obszaru wymagającego interwencji. Co nas łączy? Autostrada Wolności i konieczność bezpośredniego, bezkolizyjnego skomunikowania tych powiatów, linia kolejowa Warszawa – Berlin i Zbąszyń – Wolsztyn – Grodzisk – Poznań, obszary Natury 2000, gdzie konieczne jest ograniczenie presji, inwestycje proekologiczne i bezpieczne dla środowiska nakłady w turystykę, łączy nas wreszcie Wielkopolska Dolina Kopalna stanowiąca główny rezerwuar wody pitnej. Łączy nas również wspólna tożsamość i historia na tle podziału administracyjnego kraju, który usankcjonował Sejm Wielki Ustawą z 2 października 1791 r. określając kształt krótko funkcjonującego do czasu II rozbioru Polski w 1793 r. Województwa Poznańskiego. Dlatego już wkrótce zwrócimy się do Marszałka, by utworzyć Zintegrowany Obszar Inwestycyjny Zachodniej części Województwa Wielkopolskiego i przewidzieć alokację środków RPO na ten cel. Takie działania podejmują nasi sąsiedzi np. samorządy Województwa Lubuskiego. Mamy nadzieję, że Marszałek dostrzeże nasze dotychczasowe starania i gospodarność i uwzględni również nasze potrzeby na programowanie do 2027r., szczególnie w momencie drastycznego obniżenia poziomu środków unijnych przeznaczonych dla Wielkopolski.
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 108
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl