Dzisiaj jest: Środa, 3 Czerwiec 2020 Imieniny: Leszka i Kłotyldy
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Tarcza Antykryzysowa w Powiecie Nowotomyskim

  • 03-04-2020
  • Autor: Krystian Dybek
  • drukuj
Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu z dnia 1 kwietnia 2020 r. o naborze wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 374 z późn. zm.) - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza na podstawie art. 15zzd. w/w ustawy nabór wniosków o jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.
Do składania wniosków od dnia ogłoszenia tj. 01.04.2020 r. upoważnieni są:
Mikroprzedsiębiorcy (o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.
Wniosek o pożyczkę, wypełnioną umowę (umowa w 3 egzemplarzach) oraz druk umorzenia pożyczki przedsiębiorca składa na załączonych formularzach do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia
na dzień 29 luty 2020 r. w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.
Pożyczka może być udzielona jednorazowo do wysokości 5000 zł.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskontu weksli przyjmowanych przez NBP.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami na okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu,
pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki
nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy
w stosunku do zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 r.
Podstawą udzielenia jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzesiębiorcy stanowi umowa zawarta przez powiatowy urząd pracy z mikroprzedsiębiorcą.
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu
Integralną część ogłoszenia stanowią niżej wymienione załączniki:
Zasady ubiegania się o pożyczkę;
Wzór wniosku o pożyczkę;
Wzór umowy pożyczki;
Wzór wniosku o umorzenie pożyczki;
Instrukcja w formie pytań i odpowiedzi;
Załączniki dostępne są na stronie:

https://nowytomysl.praca.gov.pl/-/11935820-nabor-wnioskow-na-jednorazowe-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl