Dzisiaj jest: Sobota, 20 Sierpień 2022 Imieniny: Bernarda i Sobiesława
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

  • 01-08-2022
  • Autor: Krystian Dybek
  • drukuj
W piątek, 29 lipca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W trakcie posiedzenia odbyły się wybory przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium Rady. W głosowaniu jawnym na okres jednego roku przewodniczącą PSRdsON została pani Emilia Jarczyńska, wiceprzewodniczącym - pan Zenon Matuszczak natomiast sekretarzem - pani Wiesława Stefańczyk.
 
 
Zdjęcie uczestników spotkania.
 
Na spotkaniu pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu omówił wydatkowanie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przedstawiono także realizowane przez tut. Centrum programy celowe Funduszu m.in. „Aktywny samorząd”, „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” oraz zreferowano sprawozdanie z Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2016-2026.
 
Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi.
Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- realizacji praw osób niepełnosprawnych.
2) Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3) Ocena realizacji programów.
4)Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl