Dzisiaj jest: Niedziela, 9 Sierpień 2020 Imieniny: Romana i Romualda
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu

Programy 2007 – 2013

Wiele słyszy się o Funduszach Europejskich - inaczej zwanych też unijnymi lub strukturalnymi środkami pomocowymi. Stąd wiele osób zaczyna żywo interesować się tematyką Funduszy Europejskich. Podstawowe pytania dotyczą tego czym są fundusze, kto może skorzystać z tych środków, jakie instytucje odpowiadają za ich przydział oraz gdzie szukać aktualnych informacji o dotacjach unijnych.
Co to są Fundusze Europejskie?
Fundusze Europejskie to, najprościej rzecz ujmując, unijne pieniądze przyznawane w ramach polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności dotują projekty głównie z zakresu infrastruktury technicznej oraz rozwoju społeczeństwa najbiedniejszych regionów oraz krajów członkowskich UE. Środki unijne przeznaczone są na wsparcie infrastruktury m. in. z zakresu transportu, sektora oświaty, zdrowia, turystyki i kultury, ale również i przedsiębiorców. Duża część środków trafia także na podnoszenie kwalifikacji społeczeństwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez kursy, szkolenia, czy studia podyplomowe. Fundusze Europejskie dotują zatem niemal każdą dziedzinę codziennej egzystencji, tak by pomóc rozwijającym się społeczeństwom i ich gospodarkom osiągnąć wysoki poziom i jakość życia.
W jaki sposób przyznawane są Fundusze Europejskie?
Obecnie, wsparcie finansowe można otrzymywać w ramach unijnych dotacji na lata 2007-2013 przyznawanych w ramach 5 krajowych programów operacyjnych i 16 regionalnych programów operacyjnych. Krajowe programy operacyjne, jak sama nazwa wskazuje, dotują różnorodne przedsięwzięcia na poziomie krajowym, natomiast 16 programów regionalnych wspiera projekty na poziomie 16 polskich województw. Wśród krajowych programów wyróżniamy:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – dotuje projekty z zakresu krajowej infrastruktury i ochrony środowiska, w tym: budowę autostrad, lotnisk, czy inwestycji w alternatywne sposoby pozyskiwania energii;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – dotuje projekty z zakresu polityki społecznej, w tym inwestycje w kadrę na rynku pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, patologiom społecznym i inne;
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – dotuje projekty z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności, obejmują one wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych;
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – dotuje projekty z zakresu rozwoju infrastruktury i informatyzacji 5 najbiedniejszych województw Polski, tzw. pasa wschodniego, tj.: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna – dotuje projekty z zakresu promocji i wdrażania programów operacyjnych, jak kampanie reklamowe w radio i telewizji, czy też inne akcje informacyjne o tematyce funduszy.
Z kolei wśród 16 regionalnych programów operacyjnych wyróżniamy m. in.: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny i inne odpowiadające innym polskim województwom. Regionalne programy operacyjne dotują głównie projekty rozwijające przedsiębiorczość, infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, komunikacyjną, zdrowia, oświaty lub kultury konkretnych polskich regionów.
Kto może skorzystać z Funduszy Europejskich?
Z Funduszy Europejskich może skorzystać teoretycznie każdy. Istnieją dwie możliwości uzyskania wsparcia. Pierwsza polega na napisaniu i złożeniu wniosku o dotację w postaci określonego projektu przez osobę prawną (np. jednostkę samorządu terytorialnego, fundację, wyższą uczelnię) lub przedsiębiorcę. Druga możliwość, z kolei, polega na bezpośrednim uczestnictwie przez konkretną osobę fizyczną (np. uczestnika szkolenia odnośnie założenia własnej firmy albo słuchacza studiów podyplomowych) w działaniach danego projektu. W przypadku składania projektów należy pamiętać, iż mamy zawsze do czynienia z procedurą konkursową, czyli po złożeniu wniosku o dotację musimy przejść najpierw procedurę oceny formalnej i merytorycznej danego projektu. Dopiero później, po pozytywnej weryfikacji, otrzymujemy pieniądze unijne. W przypadku osób fizycznych, o uczestnictwie w określonym projekcie decydują instytucje składające taki projekt. Należy się zatem skontaktować z konkretną instytucją i zapoznać się ze sposobem rekrutacji do udziału w danym przedsięwzięciu.
Gdzie znaleźć informację o instytucjach wdrażających środki unijne i aktualne wiadomości o Funduszach Europejskich?
Instytucjami zarządzającymi środkami unijnymi jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz zarządy wszystkich polskich województw. To te instytucje negocjowały z Komisją Europejską warunki otrzymania przez Polskę lub poszczególne jej regiony pieniędzy unijnych. Dodatkowo istnieje szereg jednostek organizacyjnych, które są w centrum zainteresowania tych co chcą bezpośrednio pozyskiwać środki unijne. Mowa o instytucjach prowadzących procedury konkursowe w ramach wyboru projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich oraz wdrażających te środki, jak np.: urzędy marszałkowskie czy też wojewódzkie urzędy pracy. Warto podkreślić, że oprócz wyżej wymienionych instytucji publicznych, istnieją też instytucje specjalnie tworzone do udzielania informacji na temat Funduszy Europejskich np. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu.
 
Więcej informacji:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 
Program Rozwój Polski Wschodniej
 
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 
Program Pomoc Techniczna
 
Programy Regionalne
 
Wielkopolski Program Rozwoju Regionalnego
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl