Dzisiaj jest: Czwartek, 23 Maj 2024 Imieniny: Iwony i Dezyderego
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Miejsce dla twojej organizacji

  • 04-09-2019
  • Autor: Krystian Dybek
  • drukuj
Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (PCWOP) to kompleksowa oferta dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz powiatu nowotomyskiego i jego mieszkańców, w szczególności  nieodpłatne wsparcie, doradztwo i pomoc oraz udostępnienie salki konferencyjnej na spotkania organizacji. 
Ze wsparcia Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  mogą korzystać osoby – zwane dalej „Beneficjentami”: pracownicy, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych (wg. Art. 3 ust. 2 i 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotomyskiego lub działających na rzecz mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego, oraz także korzystać osoby fizyczne – w zakresie tematyki dotyczącej działalności sektora pozarządowego w Powiecie Nowotomyskim. Z oferty Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych organizacje pozarządowe skorzystać mogą w zakresie swojej działalności statutowej po telefonicznym zgłoszeniu do Powiatowego Centrum Sportu, os. Północ 37,  64-300 Nowy Tomyśl, tel. 724 626 029 oraz dostarczeniu wniosku zgłoszeniowego najpóźniej siedem dni przed planowanym spotkaniem. 
 
 
 
Oferta
1. Oferta PCWOP obejmuje: 
- wsparcie techniczne: nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu z dostępem do aneksu kuchennego. Sala jednorazowo pomieści 25 osób. Do dyspozycji jest również dostęp do sieci Wi-Fi, rzutnik oraz sprzęt nagłaśniający wraz z mikrofonami.
- doradztwo merytoryczne: porady "pierwszego kontaktu", indywidualne konsultacje dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń.
- wsparcie organizacyjne: wspieranie procesu powstania i inkubowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu nowotomyskiego, kontaktowanie mieszkańców z poszczególnymi organizacjami.
- promocja pozytywnych postaw społecznych, bezpłatne umieszczanie wiadomości pochodzących od organizacji na stronie powiatu, w przypadku ważniejszych wydarzeń informowanie mediów.
2. Możliwość wykorzystania pomieszczenia na spotkania istnieje pod warunkiem zgłoszenia telefonicznego do Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, gdzie mieści się Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, na minimum jednego tygodnia przed planowaną datą korzystania z pomieszczenia oraz pod warunkiem, że z pomieszczenia nie korzysta już inna organizacja lub podmiot.
3. Udostępnianie pomieszczenia na spotkania odbywa się podczas godzin pracy Powiatowego Centrum Sportu (7:00-15:00). Korzystanie z pomieszczeń poza godzinami pracy jest możliwe w indywidualnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu.
4. W przypadku, gdy liczba Beneficjentów zgłaszających chęć skorzystania z danej formy wsparcia, przekroczy możliwości techniczne, o pierwszeństwie skorzystania ze wsparcia będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 
Doradztwo dla organizacji pozarządowych
- Doradztwo jest prowadzone w różnych formach (indywidualnie, grupowo czy online – za pośrednictwem poczty e-mail: cwop@powiatnowotomyski.pl).
- Doradztwo jest prowadzone stacjonarnie w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl.
- Doradztwo stacjonarne - poniedziałek, czwartek - 12:00-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu (61 44 26 789)
 
Kontakt
Powiatowe Centrum Wspierania organizacji Pozarządowych
os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl
724 626 029
 
 
Regulamin Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl