Dzisiaj jest: Piątek, 18 Czerwiec 2021 Imieniny: Marka i Elżbiety
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia - Chobienice

Inwestycja zakłada przebudowę na odcinku 0,999 km oraz remont odcinka o długości 3,436 km drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia – Chobienice, która jest łącznikiem pomiędzy ważnymi ośrodkami przemysłowymi naszego regionu – Zbąszyniem, Chobienicami, Wolsztynem a drogą krajową nr 32 (Sulechów – Poznań) i drogą S3. Droga ta stanowi główną ulicą wsi Przyprostynia, a na odcinku objętym zadaniem znajdują się tereny działalności gospodarczej, w tym produkcji, usług, magazynów oraz tereny mieszkaniowe. Przez wieś kursuje autobus szkolny jak również autobus PKS. 
 
 
 
W ramach zadania, oprócz wymiany nawierzchni asfaltowej, zaplanowano przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2757P, przebudowę kanalizacji deszczowej, przystanków autobusowych oraz budowę chodnika i drogi rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto inwestycja zakłada budowę wywyższonego przejścia dla pieszych oraz oznakowania aktywnego i sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu. Dzięki realizacji zadania poprawi się zdecydowanie standard techniczny drogi, trasa zostanie wyposażona w urządzenia zabezpieczenia i elementy organizacji ruchu drogowego, a także podniesiona zostanie estetyka przestrzeni przyległych. Dzięki połączeniu drogi dla pieszych i rowerów z istniejącą już siecią tras rowerowych na drodze powiatowej użytkownik będzie mógł płynnie pokonać całą trasę.
Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2020 roku, a zakończenie finansowe do 31.10.2020 r.
 

Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody - Turowo

Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo na odcinku 900 m i dostosowanie jej parametrów do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne. Zadanie w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego jak i pieszego. Przed przystąpieniem do zadania, droga była wąska i w złym stanie technicznym, co uniemożliwiało samochodom typu ciężkiego bezpieczne i bezkolizyjne mijanie się na tym odcinku
 
 
W ramach zaplanowanych działań droga zostanie poszerzona do szerokości 5,50 m, przebudowane zostaną pobocza gruntowe oraz istniejące zjazdy, a przyjęte rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do poboczy gruntowych. Wzbogacona zostanie również istniejąca zieleń przydrożna. Dla bezpieczeństwa pieszych wybudowane zostanie 75 m nowego chodnika przy krawędzi jezdni. Przebudowa drogi zapewni mieszkańcom bezpieczny dojazd do swoich posesji, zakładów pracy, a także urzędów i instytucji, ponieważ stanowi ona również ciąg komunikacyjny z ośrodkami położonymi poza terenem Gminy Lwówek. Dzięki nowej nawierzchni zmniejszy się poziom hałasu i wibracji, co sprawi, że ruch ciężarówek stanie się mniej uciążliwy. Inwestycja przyczyni się również do poprawy estetyki miejscowości oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru.
Zakończenie robót i oddanie odcinka do użytkowania nastąpiło 30.06.2020r.  
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek

Inwestycja zakłada przebudowę odcinka 0,994 km drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek, która jest łącznikiem pomiędzy ważnymi ośrodkami naszego regionu – Lwówkiem, Opalenicą i Grodziskiem Wlkp. a drogą krajową nr 92 (Warszawa – Poznań – Świecko). W ciągu drogi, na odcinku objętym zadaniem, znajdują się tereny działalności gospodarczej, w tym produkcji, usług, magazynów i składów. 
 
W ramach przebudowy planuje się zmodernizować niemal kilometrowy odcinek drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego dwukierunkowego o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie obejmuje ponadto przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami kategorii gminnej oraz przebudowę przystanku komunikacyjnego – zatoki autobusowej. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powstanie aktywne przejście dla pieszych, wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą i doświetlenie boczne. Zaplanowano także przebudowę kanalizacji deszczowej, wyposażenie w zabezpieczenia i elementy organizacji ruchu drogowego oraz prace towarzyszące, w tym zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż drogi,  co wpłynie na poprawę estetyki terenu objętego inwestycją. Dzięki realizacji zadania poprawi się zdecydowanie standard techniczny drogi oraz powstanie droga dla pieszych i rowerów, dzięki czemu możliwe będzie połączenie z istniejącą siecią tras rowerowych na drodze gminnej i dalej wojewódzkiej. 
Zakończenie robót i oddanie odcinka do użytkowania nastąpiło 14.12.2020r.
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl