Dlaczego warto tu inwestować?

Dlaczego warto tu inwestować?

 • 29-03-2023
Powiat Nowotomyski to miejsce, w którym warto mieszkać, pracować i inwestować!
 
1. Dobra lokalizacja i dostępność komunikacyjna
 
Cecha szczególnie wyróżniająca powiat nowotomyski w skali całego kraju to niezwykle korzystne położenie geograficzne na szlaku wschód - zachód. Przez teren powiatu przebiegają dwa ważne międzynarodowe węzły komunikacyjne Europy Środkowej - kolejowy oraz drogowy. Pierwszy z nich to zmodernizowana linia kolejowa z Poznania do Berlina, będąca częścią międzynarodowej magistrali kolejowej Paryż - Berlin - Warszawa - Moskwa. Bezpośrednie połączenia kolejowe obejmują m.in. miasta:
 
 • Poznań
 • Zielona Góra
 • Olsztyn
 • Zbąszynek
 • Warszawa
 • Gdynia
 • Lublin
 
Drugi to trasa krajowa nr 2, będąca częścią międzynarodowego szlaku E30, łączącego Berlin z Moskwą. Najnowsze udogodnienie komunikacyjne to autostrada A2 Warszawa - Berlin. Autostrada ma na tym terenie aż dwa węzły wjazdu i zjazdu: w Nowym Tomyślu i w Trzcielu. Przez teren powiatu przebiega także droga krajowa nr 92, łącząca Rzepin z Poznaniem, Warszawą, Sulejówkiem, Mińskiem Mazowieckim.
 
Pozostałe główne trasy to drogi wojewódzkie: nr 160 (Miedzichowo - Międzychód), nr 302 (Nowy Tomyśl - Zbąszyń - Brudzewo), nr 305 (Wolsztyn - Nowy Tomyśl - Bolewice), nr 308 (Nowy Tomyśl - Gostyń) oraz nr 307 (Bukowiec - Opalenica - Buk - Poznań).
 
W niedalekiej odległości od powiatu znajdują się także inne ważne szlaki komunikacyjne krajowe i międzynarodowe, w tym:
 
 • droga ekspresowa S3 (46 km)
 • droga krajowa nr 24 (24 km)
 • droga krajowa nr 32 (22 km)
 • trasa europejska E65 (46 km)
 
Dopełnieniem bardzo korzystnej dostępności komunikacyjnej jest bliskość międzynarodowego portu lotniczego Poznań - Ławica, skąd bezpośrednio lub przez Frankfurt n./Menem docieramy do wszystkich zakątków świata. W niedalekiej odległości znajduje się także lotnistko w Zielonej Górze (41 km) oraz Wrocławiu (189 km). W promieniu zaledwie 100 km od granicy powiatu znajduje się wiele większych ośrodków miejskich, w tym m.in. Poznań, Leszno, Świebodzin, Zielona Góra, Grodzisk Wielkopolski czy Świebodzin. Dodatkowo jesteśmy położeni w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie wielkopolskim.
 
2. Dostęp  do infrastruktury technicznej
 
W powiecie nowotomyskim do sieci wodociągowej podłączonych jest blisko 90% budynków mieszkalnych, a do sieci kanalizacyjnej ponad 50%.
 
W przypadku instalacji kanalizacyjnej, średni odsetek mieszkańców korzystających wynosi 60,2%. 
 
Sieć gazowa w powiecie nowotomyskim wykształciła się przede wszystkim na terenach miejskich. Średni odsetek mieszkańców korzystających z sieci gazowej w powiecie nowotomyskim wynosi 55,3%, przy czym na obszarach miejskich 86,1% mieszkańców, a 28,9% mieszkańców obszarów wiejskich.
 
Na terenie powiatu istnieje infrastruktura umożliwiająca korzystanie z internetu światłowodowego.
 
3. Kapitał ludzki
 
Powiat liczy ponad 75 tys mieszkańców. Większość mieszkańców powiatu jest w wieku produkcyjnym (59,6%), natomiast co 5 znajduje się w wieku przedprodukcyjnym (21%)
 
Bezrobocie w powiecie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie około 2,2%. Taki stopień bezrobocia oznacza z jednej strony, że nie stanowi on dużego obciążenia dla budżetu gmin powiatu, ale jednocześnie jest on wskazaniem, że na naszym terenie wciąż znajdują się osoby poszukujące nowego miejsca pracy.
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie utrzymuje się na poziomie około 87% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, co powoduje, że koszt pracownika jest tutaj mniejszy niż m.in. w wielu większych ośrodkach miejskich.
 
Na terenie powiatu działają zarówno szkoły branżowe, technika jak i szkoły policealne i pomaturalne. Jak również oddziały zamiejscowe uczelni wyższych (zlokalizowane w miejscowości Nowy Tomyśl). Pozwalają one na bardzo szeroki rozwój kompetencji na poziomie lokalnym i regionalnym m.in. w obszarze:
 
 • budownictwa
 • mechaniki
 • elektryki
 • logistyki
 • ekonomii
 • prawa
 • informatyki
 • inżynierii przemysłowej
 
Poziom edukacji w powiecie jest na bardzo wysokim poziomie i cechuje się dużą innowacyjnością. Przykładem może być Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, które prowadzi m.in. tzw. Klasę Einsteina. Uczniowie w ramach nauki mają rozszerzony program matematyki i fizyki, ale realizują także przedmiot uzupełniający pn. Matematyka praktyczna. W ramach tego przedmiotu wprowadzane są praktyczne zastosowania matematyki we współczesnym świecie od technologii przetwarzania informacji, poprzez elementy statystyki, aż po teorię gier.
 
4. Orientacja na biznes
 
Powiat zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów, którzy otrzymają kompleksową informację o wszystkich terenach inwestycyjnych, danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach powiatu jak i poszczególnych gmin, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ponadto powiat służy wsparciem w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych, a także możliwościach korzystania z finansowych instrumentów wsparcia.
 
5. Doświadczenie w relacjach inwestorskich
 
Tradycyjnie powiat nowotomyski jest znany z uprawy chmielu i wikliny. W Nowym Tomyślu istnieje Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, w którym można podziwiać wielowiekowy dorobek w tej dziedzinie. Nowotomyski chmiel stał się w drugiej połowie XIX w. znany w całej Europie i stanowił źródło utrzymania oraz podstawę dobrobytu wielu mieszkańców miasta i okolic. Od tamtego czasu wiele się zmieniło w lokalnej strukturze gospodarki, ale przedsiębiorczość i aktywność mieszkańców powiatu pozostała niezmiennie na bardzo wysokim poziomie.
 
Na terenie powiatu zarejestrowanych jest blisko 10 tys lokalnych przedsiębiorców. Są to głównie mikro i mali przedsiębiorcy. Działają oni przede wszystkim w obszarze handlu, mechaniki samochodowej oraz budownictwa.
 
Dobry klimat do lokowania swoich inwestycji doceniło wiele firm z kapitałem polskim i zagranicznym, w tym m.in.:
 • NORDZUCKER Polska S.A (zakład produkcyjny - cukrownia)
 • Pas Polska Sp. z o.o. (produkcja części dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu gospodarstwa domowego)
 • Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. (przedsiębiorstwo technik połączeń elektrycznych i automatyki przemysłowej)
 • „BARTEX” – Bartol Spółka Jawna (produkcja wyrobów alkoholowych)
 • Suszarnicza Spółkę „Ogrodnik” S.A. (producent suszu warzywnego)
 • BERO Sp. z o.o. (produkcja mebli oraz komponentów z drewna)
 • Aesculap-Chifa Sp z o.o. (produkcja i dystrybucja wyrobów medycznych)
 • HENKE-SASS WOLF POLSKA Sp. z o.o. (artykuły i wyposażenie medyczne)
 • KIEL Polska Sp. z o.o. (produkcja części samochodowych)
 • FIRMA PATORA Jerzy Patora (produkcja akcesoriów meblowych)
 • Lwówek KWIATKOWSKI Sp. z o.o. (projektant i wykonawca konstrukcji stalowych)
 • Pol - Strautmann Sp. z o.o. (produkcja artykułów rolniczych)
 • Kuślin BHJ Polska Sp. z o.o. (przetwórstwo spożywcze)
 • Zbąszyń KUVERT POLSKA Spółka z o.o. (produkcja i dostawa kopert)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją