Aktualności

Podziękowania za dotychczasową pracę

  • 12-05-2016
  • Autor: Marzena Matusiak
Zakończyła się kadencja członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji we wtorek, 10 maja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie podsumowujące czteroletnią kadencję rady, w której pracowali przedstawiciele działających na terenie powiatu nowotomyskiego organizacji pozarządowych i fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 
Serdeczne podziękowania członkom rady: Emilii Jarczyńskiej, Wandzie Kosmali, Annie Sinicy, Henrykowi Mstowskiemu oraz Krzysztofowi Misiaczykowi, w imieniu starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego złożył wicestarosta Tomasz Kuczyński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Teresa Sienkiewicz oraz kierownik Zespołu Świadczeń i Rehabilitacji PCPR w Nowym Tomyślu Łukasz Nyczkowski. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się integracją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Rada opiniuje też programy na rzecz osób z dysfunkcjami, jak również ocenia ich realizację.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją