Aktualności

Starosta Nowotomyski informuje

  • 16-06-2020
  • Autor: Krystian Dybek
Starosta Nowotomyski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania zezwalającego na czasowe zajęcie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w miejscowości Silna Nowa, Gmina Miedzichowo, oznaczonej nr działki 179 o powierzchni 27,8900 ha, w celu wykonania czynności związanych z remontem stacji transformatorowej kontenerowej OW Rokita S-4592 zlokalizowanej na w/w działce. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zezwalające na czasowe zajęcie nieruchomości.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją