Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2022

  • 08-09-2021
  • Autor: Krystian Dybek
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy organów samorządowych Powiatu z sektorem pozarządowym, oraz zaprasza do wyrażenia opinii, zgłaszania uwag, propozycji lub wniosków. 
 
Ewentualne uwagi i propozycje do projektu przyszłorocznego rocznego programu współpracy prosimy składać (tylko na specjalnym formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września br. włącznie (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu).   Do udziału w przedmiotowych konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych określonych w ustawie oraz mające swoją siedzibę na terenie powiatu nowotomyskiego, a także działającymi na obszarze lub na rzecz powiatu. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w poniższych załącznikach.
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją