Aktualności

Największa oświatowa inwestycja w powiecie

  • 05-09-2022
  • Autor: Marzena Matusiak
Dzisiaj w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu odbyła się uroczystość związana z zakończeniem realizacji największego w naszym powiecie oświatowego projektu  pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. 
Zadanie, którego całkowita wartość to nieco ponad 8 mln. zł. otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
Moment uroczystego przecięcia wstęgi.
 
Symbolicznego aktu otwarcia poprzez przecięcie wstęgi w pomieszczeniu warsztatów nowotomyskiego Staszica dokonali: poseł na Sejm RP - Jakub Rutnicki, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jacek Bogusławski, starosta nowotomyski – Andrzej Wilkoński, dyrektor Zespołu Szkół nr 1  - Łukasz Frański. Obecni byli też licznie zgromadzeni goście, a wśród nich nauczyciele, którzy z ogromnym wzruszeniem i sentymentem wspominali lata pracy na ówczesnym sprzęcie. 
Projekt obejmował nie tylko modernizację obiektu tzw. Staszica, ale także doposażenie warsztatów, pracowni informatycznej oraz ekonomicznej. Wzbogacone zostały również pracownie nauki zawodu mechatronik oraz technik reklamy w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, a także pracownie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, w których naukę pobierają przyszli rolnicy, weterynarze i architekci krajobrazu. W ramach projektu, do Zespołu Szkół nr 2 trafił m.in. sprzęt komputerowy wraz z bogatym oprogramowaniem do obróbki graficznej oraz sprzęt audiowizualny, dzięki któremu powstała 15-stanowiskowa pracownia reklamy. Doposażona została również pracownia do nauki zawodu technik mechatronik. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego w Trzciance zyskał natomiast m.in. nowy rozrzutnik obornika, przyczepę do przewozu bel czy aparat weterynaryjny do badania EKG. Unijne wsparcie dla projektu wynosi ponad 6 mln 220 tys. zł, a wkład własny pochodzi z budżetu powiatu oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który dofinansuje inwestycję w kwocie 544 209,00 zł.
Warto przypomnieć, że już pod koniec czerwca w ZS nr 1 w Nowym Tomyślu zakończyły się roboty budowlane obejmujące wschodnie oraz zachodnie skrzydło budynku z halami warsztatowymi. Roboty budowlane obejmowały kompleksową przebudowę dotychczasowych warsztatów i sal lekcyjnych, w tym wymianę posadzek, dostosowanie przegród w budynku do aktualnych przepisów, remont pokrycia dachowego, stropów oraz montaż sufitów podwieszanych. Wymieniona została także instalacja elektryczna oraz instalacje sanitarne i wentylacyjne. Budynek zyskał nową elewację oraz stolarkę okienną i drzwiową. Przebudowane zostały węzły sanitarne - wydzielono nowe sanitariaty, pomieszczenia szatniowe i magazynowe. W efekcie wielomiesięcznych prac, stare warsztaty, które nie zapewniały już od wielu lat odpowiednich warunków dla kształcenia zawodowego, zamieniły się w nowoczesny obiekt dydaktyczny. Co więcej, będzie on świetnie wyposażony. Do szkoły trafiają już bowiem pierwsze dostawy sprzętu - obrabiarek i frezarek numerycznych oraz konwencjonalnych, wyposażenie spawalni czy drukarki 3D. Od września uczniowie technikum mechanicznego trafili więc do całkowicie odmienionej, szkolnej rzeczywistości. Ponadto, w zmodernizowanej części budynku znajdują się pracownie ekonomiczne, a jedna z hal będzie wykorzystywana do symulacji konferencji biznesowych.  
Realizacja projektu daje szansę na stworzenie na terenie powiatu nowotomyskiego bogatej oferty kształcenia zawodowego, dostosowanej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pozwala również na zaproponowanie absolwentom szkół podstawowych nowoczesnego modelu kształcenia, opartego zarówno na współpracy samorządów lokalnych, jak i przedsiębiorców, mających decydujący wpływ na kształt lokalnego rynku pracy.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją