Aktualności

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  • 26-01-2024
  • Autor: Krystian Dybek
W piątek, 26 stycznia starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński wraz z sekretarz powiatu Ewą Bąbelek oraz Kierownik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Agnieszką Bajor odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu.  Celem wizyty było przekazanie wszystkim pracownikom oraz dyrekcji życzeń z okazji obchodzonego 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia - polskiego święta ustanowionego na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
 
Zdjęcia z wydarzenia. 
 
 
Publiczne Służby Zatrudnienia mają swoją historię i tradycję. Za datę ich utworzenia w naszym kraju uznaje dzień 27 stycznia 1919 roku,  kiedy to Marszałek Józef Piłsudski dekretem powołał do życia urzędy pracy. Dokument powstał w odpowiedzi na potrzebę uregulowania problemów społecznych, przed którymi stanęło odrodzone państwo – bezrobocia, ubóstwa, bezdomności, migracji ludności po zakończeniu wojny.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją