Położenie

Położenie Powiatu Nowotomyskiego

  • 14-05-2013
Powiat Nowotomyski to rozwinięty gospodarczo region w zachodniej Wielkopolsce obejmujący swym obszarem 1012 km² i zamieszkiwany przez niemal 73 tys. mieszkańców. Jest on jednym z największych powiatów w zachodniej części województwa wielkopolskiego i graniczy z siedmioma powiatami: wolsztyńskim, grodziskim, poznańskim, szamotulskim, międzychodzkim, świebodzińskim oraz międzyrzeckim. Powiat nowotomyski tworzą gminy: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń. Siedzibą powiatowych władz samorządowych jest miasto Nowy Tomyśl.
 
Cecha szczególnie wyróżniająca powiat nowotomyski w skali całego kraju to niezwykle korzystne położenie geograficzne na szlaku wschód – zachód. Przez teren powiatu przebiegają dwa ważne międzynarodowe węzły komunikacyjne Europy Środkowej – kolejowy oraz drogowy. Pierwszy z nich to zmodernizowana linia kolejowa z Poznania do Berlina, będąca częścią międzynarodowej magistrali kolejowej Paryż – Berlin – Warszawa – Moskwa. Drugi to trasa krajowa nr 2, będąca częścią międzynarodowego szlaku E30, łączącego Berlin z Moskwą. Najnowsze udogodnienie komunikacyjne to autostrada A2 Warszawa - Berlin. W grudniu 2011 r. oddano do użytku nowy - 106 km odcinek tej drogi z Nowego Tomyśla do Świecka. Autostrada ma na tym terenie aż dwa węzły wjazdu i zjazdu: w Nowym Tomyślu i w Trzcielu (więcej o autostradzie: www.autostrada-a2.pl).
 
Dopełnieniem bardzo korzystnej dostępności komunikacyjnej jest bliskość międzynarodowego portu lotniczego Poznań – Ławica, skąd bezpośrednio lub przez Frankfurt n./Menem docieramy do wszystkich zakątków świata.
 
Pozostałe główne trasy to drogi wojewódzkie: nr 160 (Miedzichowo – Międzychód), nr 302 (Nowy Tomyśl – Zbąszyń – Brudzewo), nr 305 (Wolsztyn – Nowy Tomyśl – Bolewice), nr 308 (Nowy Tomyśl – Gostyń) oraz nr 309 (Nowy Tomyśl – Opalenica – Poznań).
 
Z kolei sieć wodna opisywanego terenu jest odzwierciedleniem ukształtowania powierzchni. Największa rzeka powiatu to Obra, lewy dopływ Warty, która ledwie zahacza o zachodni skraj powiatu, gdzie łączy kilka jezior. Powiat nowotomyski leży w zasięgu prawobrzeżnych dopływów Obry: Czarnej Wody i Mogilnicy. Znajduje się tutaj również kilkanaście jezior, z których największe to Jezioro Błędno o powierzchni 742 ha. Ważnym elementem geograficznym powiatu nowotomyskiego są również występujące surowce i złoża naturalne. Należą do nich: gaz ziemny, ropa naftowa, torf oraz żwir. Na szczególne podkreślenie zasługują bogate złoża gazu ziemnego, który eksploatowany jest przez nowoczesne, w pełni zautomatyzowane kopalnie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją