Lwówek

Gmina Lwówek

 • 22-05-2013
Urząd Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2,
64-310 Lwówek,
Tel./fax 61 44 14 024.
e-mail: urzad@lwowek.com.pl
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK - PIOTR DŁUGOSZ
 
Gmina Lwówek.
Składa się z 19 sołectw oraz oddzielnie wyodrębnionej jednostki - miasta Lwówek. Przez gminę i miasto przebiega droga krajowa Nr 92 (fragment byłej trasy międzynarodowej E-30 Berlin - Warszawa - Moskwa). W odległości 12 km od Lwówka znajduje się zjazd z autostrady A2 w Nowym Tomyślu.
Lwówek należy do grupy najstarszych miast w Wielkopolsce. Jego historia sięga XI w. Prawa miejskie uzyskał w 1414 r.
 

Gospodarka
Główną grupę stanowią podmioty gospodarcze zaliczane do sfery usług i handlu. Dobrze rozwija się też drobny przemysł w branży metalowej, drzewnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Prawdziwym zagłębiem surowcowym regionu dla zakładów przetwórczych jest uprawa owoców i warzyw (wiśnie, czereśnie, jabłka, szparagi)

 
Edukacja
Na terenie Gminy Lwówek znajdują się:
 • 3 Szkoły Podstawowe
 • 4 Zespoły Szkoły Podstawowej i Przedszkola
 • Przedszkole
 

Współpraca partnerska – Partnerskie umowy gmina posiada z gminami Chartres de Bretagne z Francji, Kazlu Ruda z Litwy, Wiesenburg/Mark z Niemiec oraz z Lwówkiem Śląskim.

 
Sport i rekreacja
Hala sportowa oraz kompleks boisk w Lwówku w tym Orlik 2012 umożliwiają mieszkańcom zagospodarowanie czasu wolnego.
Nad Jeziorem Konińskim znajduje się pole biwakowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko sportowe i zaplecze sanitarne. W okresie wakacji Konin jest miejscem wypoczynku dla mieszkańców regionu

 

Zabytki Miasta i Gminy Lwówek

Kościoły:

 • Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NPM oraz św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.

 • Kościół cmentarny św. Krzyża
 • Kościół ewangelicki
 • Kościół parafialny św. Andrzeja w Brodach-

 

Zespoły pałacowo-parkowe w:

 • Lwówku
 • Brodach
 • Pakosławiu
 • Posadowie
 • Koninie
 
Jedną z największych atrakcji przyrodniczych gminy jest Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. B. Papiego. Rezerwat ptasi, objęty ochroną o powierzchni 92 ha, jest silnie zeutrofizowanym jeziorem porośniętym niemalże na całym obszarze gęstym łanem trzciny pospolitej i pałki wąskolistnej, jezioro okalają łąki i pastwiska. Występują tu liczne gatunki ptactwa wodno-błotnego oraz cenne zbiorowiska roślinne. Utworzono go na wniosek Koła Naukowego Leśników Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1967 r. Od tego czasu trwają nieprzerwanie obserwacje i badania na tym terenie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją