Szpital i opieka całodobowa

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu

  • 14-05-2013
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi

w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
 
Telefony:
Centrala – 61 44 27 300
Sekretariat – 61 44 27 301
Fax – 61 44 22 152
e-mail: spzoz18@post.pl
 

Kierownictwo Zakładu:
mgr Tomasz Przybylski – Dyrektor Naczelny, tel. 61 44 27 302
lek. Marek Ratajczak – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, tel. 61 44 27 303
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu rozpoczął działalność z dniem 1 grudnia 1998r., po przekształceniu z dotychczas istniejącego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Celem Zakładu jest zapewnienie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na obszarze powiatu nowotomyskiego oraz osobom spoza rejonu powiatu, potrzebującym natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Informacje na temat usług zdrowotnych i warunków, w jakich są świadczone znajdują się na stronie internetowej Szpitala:
 

SZPITAL I OPIEKA CAŁODOBOWA
 
1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "PANACEUM" HOSPICJUM DOMOWE
ul. FLORIANA ŚLÓSARSKIEGO 4A, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon do rejestracji: 61 44 25 360
Telefon do informacji: 61 44 28 724
 
2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PULS" - HOSPICJUM DOMOWE
ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 1A, 64-330 Opalenica
Telefon do rejestracji: 61 44 77 546
Telefon do informacji: 61 44 77 546
 
3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI - ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
ul. SIENKIEWICZA 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon do rejestracji: 61 44 27 300
Telefon do informacji: 61 44 27 300
 
4. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI - CHIRURGIA
ul. SIENKIEWICZA 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon do rejestracji: 61 44 27 300
Telefon do informacji: 61 44 27 300
 
5. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI - POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
ul. SIENKIEWICZA 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon do rejestracji: 61 44 27 300
Telefon do informacji: 61 44 27 300
 
6. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI - PEDIATRIA
ul. SIENKIEWICZA 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon do rejestracji: 61 44 27 300
Telefon do informacji: 61 44 27 300
 
7. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI - OAIIT
ul. SIENKIEWICZA 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon do rejestracji: 61 44 27 300
Telefon do informacji: 61 44 27 300
 
8. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI - ZOL
ul. 27 GRUDNIA 2, 64-330 Opalenica
Telefon do rejestracji: 61 44 27 300
Telefon do informacji: 61 44 27 300
 
9. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI - NOWORODKI
ul. SIENKIEWICZA 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon do rejestracji: 61 44 27 300
Telefon do informacji: 61 44 27 300
 
10. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI - ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
ul. SIENKIEWICZA 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon do rejestracji: 61 44 27 300
Telefon do informacji: 61 44 27 300
 
11. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI - ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
ul. SIENKIEWICZA 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon do rejestracji: 61 44 27 300
Telefon do informacji: 61 44 27 300
 
12. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI - OKULISTYKA - ODDZIAŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
ul. SIENKIEWICZA 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon do rejestracji: 61 44 27 300
Telefon do informacji: 61 44 27 300
 
 
Informację sporządzono na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/Szpitale (na dzień 24.08.2023 r.)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją