Wydział Administracyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Administracyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

  • 22-05-2013
Wydział zapewnia:
- prowadzenie spraw z zakresu bieżącej obsługi Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i komisji Rady Powiatu,
- obsługę kancelaryjną Biura Przewodniczącego Rady Powiatu,
- funkcjonowanie Biura Obsługi Mieszkańca,
- obsługę kancelaryjną Starostwa,
- prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
- prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Starostwa,
- organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji,
- prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
- obsługę informatyczną Starostwa,
- prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych,
- realizację zadań wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych,
- realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji i Karcie Polaka,
- prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa i po byłym Urzędzie Rejonowym w Nowym Tomyślu,
- obsługę administracyjną Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego,
- obsługę Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego.
 
Symbol Wydziału: AO
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, budynek B i C, pokoje:1, 3, 4, 5, 17, 22, 23, 23A, 24 

tel. 61 44 26 700 
fax: 61 44 23 589
e-mail: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Kierownik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego: Agnieszka Bajor, pok. 4, tel. 61 44 26 709,
 
Zastępca Kierownika Wydziału: Agnieszka Janas - Kaczmarek, pok. 22, tel. 61 44 26 795.
 
Pracownicy wydziału:
Biniaś Zofia - pok. 22, tel. 61 44 26 714,
Dakowski Piotr - pok. 3, tel. 61 44 26 712,
Dembniak Patrycja –  pok. 5, tel. 61 44 26 708,
Galas Marlena –  pok. 24, tel. 61 44 26 705,
Gruszkiewicz Leszek - pok. 23A, tel. 61 44 26 735,
Henicz Agnieszka -  pok. 4/5, tel. 61 44 26 736,
Kałek Klaudia - pok. 23A, tel. 61 44 26 735,
Kasperczak Monika -  pok. 22, tel. 61 44 26 711,
Karbowska Jolanta -  sekretariat, tel. 61 44 26 703,
Kowalewska Ewa – Biuro Obsługi Mieszkańca, tel. 61 44 26 700,
Sadowska Agata – Kancelaria Starostwa, tel. 61 44 26 710,
Sołtysik Bernadetta –  pok. 22, tel. 61 44 26 714,
Ślusarz Marcin - pok. 3, tel. 61 44 26 713,
Zieliński Jarosław - pok. 23, tel. 61 44 26 796.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją