Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Budownictwa i Architektury

  • 22-05-2013
Wydział Budownictwa i Architektury zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, przyjmowania zgłoszeń budowy obiektów i wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 
W związku z wejściem w życie zarządzenia nr AO.120.18.2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od obsługi interesantów przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dniem 1 kwietnia 2019 r. ulegają zmianie zasady obsługi interesantów:
 
- Każdy wtorek od dnia 2 kwietnia 2019 r. jest dniem, w którym interesanci nie są obsługiwani bezpośrednio na stanowiskach pracy przez pracowników Wydziału Budownictwa i
  Architektury.
- Dokumenty można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa – pokój nr 17.
- Pozostałe wydziały Starostwa Powiatowego zajmują się obsługą interesantów bez zmian.
 
Symbol wydziału: BA
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, budynek  „C”
 
Telefon: 61 44 26 700,  wew.: 744, 745, 746, 767, 768, 761
 
 
Kierownik Wydziału: Benigna Dziudziel, pok. 45, tel. wew. 745
 
Pracownicy:
Monika Król – Zastępca Kierownika, pok. 43, tel. wew. 746
Grzegorz Skaliński – Inspektor
Daria Nawrot - Pomoc Administracyjna, pok. 57, tel. wew. 761
Marta Skrzypczak - Podinspektor, pok. 44, tel. wew. 744
Jakub Godlewski - Inspektor, pok. 42, tel. wew. 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją