Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

  • 28-05-2013
Do zakresu spraw prowadzonych przez Wydział  Leśnictwa i Ochrony Środowiska  należy nadzór nad spółkami wodnymi, ochrona przyrody, gospodarka odpadami, leśnictwo i łowiectwo, rybactwo śródlądowe, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona przed polami ektromagnetycznymi, geologia oraz rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24 m.
 
Symbol wydziału:
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, budynek  „C”
 
Telefon:  + 48 61 44 26 740,  wew. 764, 763, 738, 765, 739.
 
e-mail: srodowisko@powiatnowotomyski.pl
 
Kierownik Wydziału: Zofia Pacholak-Laskowska, pok. 21 – tel. 61 44 26 740
 
Pracownicy:
Mirosław Ambroszko - pok. 19, tel. wew. 764, kom. 668 199 759
Michał Gumny – z-ca kierownika, pok. 26, tel. wew. 738
Magdalena Piosik - Kaczmarek– pok. 25, tel. wew. 765
Ewa Fertig – pok. 19, tel. wew. 763
Beata Skalińska - pok. 26, tel. 739.
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
 
Więcej na temat Wydziału:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją