Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • 10-06-2013
Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności:
  1. prowadzenie postępowania w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień,
  2. wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
  3. wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom uprawnionym do uzyskania karty parkingowej.
Symbol wydziału: PZON
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 30, budynek  „E” (wejście nr 1 -  od ul. Poznańskiej).
 
Telefon:   61 44 26 772, wew. 772
 
e-mail: orzekanie@powiatnowotomyski.pl
 
Kierownik Wydziału: Agnieszka Szudra - Przewodnicząca Zespołu, pok. 10, tel. 61 44 26 783
 

Pracownicy wydziału:

Lidia Idzikowska  pok. 9 tel. wew. 772
Wioleta Konieczna pok. 9 tel. wew. 772
Daria Bartkowiak  pok. 4 tel. wew. 777
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją