Wydział Komunikacji Społecznej

Wydział Komunikacji Społecznej

  • 24-01-2017
Wydział zajmuje się promocją potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i zagranicą. W ramach Wydziału funkcjonuje zespół redakcyjny miesięcznika samorządowego „Przegląd Powiatu Nowotomyskiego". W zakresie pracy Wydziału znajduje się m.in.: obsługa Otwartego Konkursu Ofert, realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ewidencja Stowarzyszeń i Klubów Sportowych. Wydział realizuje zadania oraz prowadzi nadzór nad działalnością Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symbol Wydziału:  KS, budynek B
 
Siedziba Wydziału: ul. Poznańska 33
tel. +48 61 44 26 700 wew.  723,
fax +48 61 44 23 589
e-mail: promocja@powiatnowotomyski.pl
 
Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej: - Marzena Matusiak, pok. 55, tel. wew. 723
 
Pracownicy:
Kamil Kałek - Zastępca Kierownika, pok. 53, tel. wew. 724
Krystian Dybek - pok. 53, tel. wew. 789
Anna Albrecht - pok. 51, tel. wew. 757
Sylwia Mańczak - pok. 51, tel. wew. 708
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją