Wydział Rozwoju i Strategii

Wydział Rozwoju i Strategii

  • 24-01-2017
Wydział zajmuje się promocją potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i zagranicą. W ramach Wydziału funkcjonuje Rzecznik Prasowy Starostwa wraz z zespołem redakcyjnym miesięcznika samorządowego „Przegląd Powiatu Nowotomyskiego". Wydział zajmuje się koordynowaniem i przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych mających na celu pozyskanie środków na zadania realizowane przez powiat nowotomyski, koordynowaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, pomaganiem innym jednostkom
i instytucjom z terenu powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (pomoc przy opracowaniu koncepcji projektu, uzupełnieniu wniosku aplikacyjnego i koniecznej dokumentacji, sprawozdaniu i rozliczeniu dotacji). W zakresie pracy Wydziału znajduje się również obsługa Otwartego Konkursu Ofert oraz ewidencja Stowarzyszeń i Klubów Sportowych.
 
 
Symbol Wydziału:  WR
 
Siedziba Wydziału: ul. Poznańska 33
tel. +48 61 44 26 700 wew.  723, 728
fax +48 61 44 23 589
e-mail: promocja@powiatnowotomyski.pl
 
Kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii, Rzecznik Prasowy Starostwa: - Marzena Matusiak, pok. 51, tel. wew. 723
 
Pracownicy:
Kamil Kałek – Zastępca Kierownika, pok. 50, tel. wew. 789
Krystian Dybek – pok. 50, tel. wew. 789
Anna Albtecht – pok. 53, tel. wew. 757
Adrianna Brzostowska - pok. 53, tel. wew. 757
Agnieszka Tomczak – pok. 55, tel. wew. 724
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją