Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych

  • 15-03-2019
Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych powołana została przez Starostę Nowotomyskiego dnia 18 maja 2016 roku na 4 letnią kadencję.
 
Obecny skład Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych: Emilia Jarczyńska, Iwona Maziec, Wiesława Stefańczyk, Zenon Matuszczak, Bartosz Gołek.

 
Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1. Inspirowanie przedsiewzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych.
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Ocena realizacji programów.
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 
Adres do korespondencji:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją