Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych

  • 15-03-2019
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołana została przez Starostę Nowotomyskiego dnia 9 lipca 2020 roku na 4 letnią kadencję.
 
Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
Emilia Jarczyńska – Członek Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy w Nowym Tomyślu
Iwona Maziec – Członek Zarządu  Stowarzyszenia Kochamy
Wiesława Stefańczyk – Członek Stowarzyszenia Rodzinka
Zenon Matuszczak – Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu
Bartosz Gołek – Prezes Społecznej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
 
 
Prezydium Rady:
Emilia Jarczyńska – Przewodnicząca
Zenon Matuszczak – Wiceprzewodniczący
Wiesława Stefańczyk – Sekretarz
 
 
Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi.
 
Do zakresu działania powiatowych rad należy:
Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
            - integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
            - realizacji praw osób niepełnosprawnych.
 
Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ocena realizacji programów.
Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 
 
Adres do korespondencji:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją