Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

  • 15-03-2019
 
 
I N F O R M A C J A:
wszystkie jednostki poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Nowotomyskiego, prosi się o kontakt
 z Wydziałem Administracyjno-Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, 
tel. 61 44 26 709, bądź o przesłanie informacji wg w/w wzoru na adres e-mail: abajor@powiatnowotomyski.pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją