Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Informacje

  • 04-09-2019
  • Autor: Anna Albrecht
 
 
 
 
 
KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI
 
Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją