Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Miejsce dla twojej organizacji

  • 04-09-2019
  • Autor: Krystian Dybek
Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (PCWOP) to kompleksowa oferta dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz powiatu nowotomyskiego i jego mieszkańców, w szczególności  nieodpłatne wsparcie, doradztwo i pomoc oraz udostępnienie salki konferencyjnej na spotkania organizacji. 
Ze wsparcia Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  mogą korzystać osoby – zwane dalej „Beneficjentami”: pracownicy, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych (wg. Art. 3 ust. 2 i 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotomyskiego lub działających na rzecz mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego, oraz także korzystać osoby fizyczne – w zakresie tematyki dotyczącej działalności sektora pozarządowego w Powiecie Nowotomyskim. Z oferty Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych organizacje pozarządowe skorzystać mogą w zakresie swojej działalności statutowej po telefonicznym zgłoszeniu do Powiatowego Centrum Sportu, os. Północ 37,  64-300 Nowy Tomyśl, tel. 724 626 029 oraz dostarczeniu wniosku zgłoszeniowego najpóźniej siedem dni przed planowanym spotkaniem. 
 
 
 
Oferta
1. Oferta PCWOP obejmuje: 
- wsparcie techniczne: nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu z dostępem do aneksu kuchennego. Sala jednorazowo pomieści 25 osób. Do dyspozycji jest również dostęp do sieci Wi-Fi, rzutnik oraz sprzęt nagłaśniający wraz z mikrofonami.
- doradztwo merytoryczne: porady "pierwszego kontaktu", indywidualne konsultacje dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń.
- wsparcie organizacyjne: wspieranie procesu powstania i inkubowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu nowotomyskiego, kontaktowanie mieszkańców z poszczególnymi organizacjami.
- promocja pozytywnych postaw społecznych, bezpłatne umieszczanie wiadomości pochodzących od organizacji na stronie powiatu, w przypadku ważniejszych wydarzeń informowanie mediów.
2. Możliwość wykorzystania pomieszczenia na spotkania istnieje pod warunkiem zgłoszenia telefonicznego do Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, gdzie mieści się Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, na minimum jednego tygodnia przed planowaną datą korzystania z pomieszczenia oraz pod warunkiem, że z pomieszczenia nie korzysta już inna organizacja lub podmiot.
3. Udostępnianie pomieszczenia na spotkania odbywa się podczas godzin pracy Powiatowego Centrum Sportu (7:00-15:00). Korzystanie z pomieszczeń poza godzinami pracy jest możliwe w indywidualnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu.
4. W przypadku, gdy liczba Beneficjentów zgłaszających chęć skorzystania z danej formy wsparcia, przekroczy możliwości techniczne, o pierwszeństwie skorzystania ze wsparcia będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 
Doradztwo dla organizacji pozarządowych
- Doradztwo jest prowadzone w różnych formach (indywidualnie, grupowo czy online – za pośrednictwem poczty e-mail: cwop@powiatnowotomyski.pl).
- Doradztwo jest prowadzone stacjonarnie w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl.
- Doradztwo stacjonarne - poniedziałek, czwartek - 12:00-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu (61 44 26 789)
 
Kontakt
Powiatowe Centrum Wspierania organizacji Pozarządowych
os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl
724 626 029
 
 
Regulamin Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją