Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Wnioski dotyczące stowarzyszeń

  • 17-01-2022
  • Autor: Krystian Dybek
Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)
szczegóły
 
Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (EW-76)
szczegóły
 
Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-77)
szczegóły
 
Uzyskanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych (EW-78)
szczegóły
 
Uzyskanie wpisu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych o zmianie w składzie zarządu lub zmianie statutu(EW-79)
szczegóły
 
Likwidacja klubu sportowego i uczniowskiego klubu sportowego
szczegóły
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją