Projekty współfinansowane z innych środków zewnętrznych

Zakup sadzonek drzew miododajnych

  • 27-11-2020
  • Autor: Krystian Dybek
Powiat Nowotomyski pozyskał 15 640,00 zł. dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup 79 sztuk sadzonek drzew miododajnych. Pieniądze przyznane zostały w ramach programu nasadzeń drzew miododajnych w pasach drogowych. W ramach przyznanej dotacji na terenie Gminy Lwówek posadzono 47 sztuk natomiast na terenie Gminy Miedzichowo 32 sztuki drzew miododajnych.
 
 
Celem projektu jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Sadzenie drzew miododajnych przyczyni się do bytowania pszczół, dzięki temu będą miały korzystniejsze warunki. Nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając lokalny ekosystem.
Całkowita wartość projektu: 21 326,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego 15 640,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 13.10.2020 r.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją