Projekty współfinansowane z innych środków zewnętrznych

Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu

  • 30-11-2022
Powiat Nowotomyski realizuje zadnie pn. „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”, ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 
 
 
 
Celem projektu jest likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu. W ramach projektu zakupiono 9-osobowy mikrobus (8 osób + kierowca) marki TOYOTA BUSINESS 9, specjalnie przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd posiada pasy bezpieczeństwa mocujące wózek i osoby niepełnosprawne, posiada szyny podłogowe do montażu wózka, najazdy do wprowadzania osób niepełnosprawnych oraz możliwość demontażu fotela bez narzędzi, zamiennie z wózkiem inwalidzkim.   
Zakupiony pojazd zapewnia bezpieczny transport wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu, który sprawuje opiekę nad  osobami z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także współzaburzeniami, którzy z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. Realizacja projektu pozwaliła na zdecydowanie lepszą organizację dowozów/odwozów, a także zapewnienie bezpiecznego transportu na zajęcia rehabilitacyjne dla podopiecznych SOSW, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zwiększyła także możliwość aktywnego włączania w zajęcia oraz spotkania integracyjne w grupie rówieśniczej tych uczniów, którzy pobierają nauczanie indywidualne w domach. 
 
Całkowita wartość projektu:  152 620,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON:  91 572,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.10.2021r. -  15.12.2021 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją