Aktualności / Zapisy

Aktualności

  • 18-06-2019
Uchwała nr 272/AO/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r."
 
UCHWAŁA NR 262 / AO / 2020 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r."
 
 
 
UCHWAŁA NR 261 / AO / 2020 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania ,,Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją