Aktualności / Zapisy

INFORMACJA dotycząca zmiany funkcjonowania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Miedzichowie w dniu 31 października 2022 r.

  • 28-10-2022
  • Autor: Krystian Dybek
Informujemy, że w poniedziałek, 31 października 2022 r. porady w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Miedzichowie udzielane będą wyłącznie w formie zdalnej, tj. za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon lub e-mail).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją