Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia - Chobienice

  • 17-09-2020
Inwestycja zakłada przebudowę na odcinku 0,999 km oraz remont odcinka o długości 3,436 km drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia – Chobienice, która jest łącznikiem pomiędzy ważnymi ośrodkami przemysłowymi naszego regionu – Zbąszyniem, Chobienicami, Wolsztynem a drogą krajową nr 32 (Sulechów – Poznań) i drogą S3. Droga ta stanowi główną ulicą wsi Przyprostynia, a na odcinku objętym zadaniem znajdują się tereny działalności gospodarczej, w tym produkcji, usług, magazynów oraz tereny mieszkaniowe. Przez wieś kursuje autobus szkolny jak również autobus PKS. 
 
 
 
W ramach zadania, oprócz wymiany nawierzchni asfaltowej, zaplanowano przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2757P, przebudowę kanalizacji deszczowej, przystanków autobusowych oraz budowę chodnika i drogi rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto inwestycja zakłada budowę wywyższonego przejścia dla pieszych oraz oznakowania aktywnego i sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu. Dzięki realizacji zadania poprawi się zdecydowanie standard techniczny drogi, trasa zostanie wyposażona w urządzenia zabezpieczenia i elementy organizacji ruchu drogowego, a także podniesiona zostanie estetyka przestrzeni przyległych. Dzięki połączeniu drogi dla pieszych i rowerów z istniejącą już siecią tras rowerowych na drodze powiatowej użytkownik będzie mógł płynnie pokonać całą trasę.
Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2020 roku, a zakończenie finansowe do 31.10.2020 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją