Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek

  • 17-09-2020
Inwestycja zakłada przebudowę odcinka 0,994 km drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek, która jest łącznikiem pomiędzy ważnymi ośrodkami naszego regionu – Lwówkiem, Opalenicą i Grodziskiem Wlkp. a drogą krajową nr 92 (Warszawa – Poznań – Świecko). W ciągu drogi, na odcinku objętym zadaniem, znajdują się tereny działalności gospodarczej, w tym produkcji, usług, magazynów i składów. 
 
W ramach przebudowy planuje się zmodernizować niemal kilometrowy odcinek drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego dwukierunkowego o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie obejmuje ponadto przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami kategorii gminnej oraz przebudowę przystanku komunikacyjnego – zatoki autobusowej. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powstanie aktywne przejście dla pieszych, wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą i doświetlenie boczne. Zaplanowano także przebudowę kanalizacji deszczowej, wyposażenie w zabezpieczenia i elementy organizacji ruchu drogowego oraz prace towarzyszące, w tym zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż drogi,  co wpłynie na poprawę estetyki terenu objętego inwestycją. Dzięki realizacji zadania poprawi się zdecydowanie standard techniczny drogi oraz powstanie droga dla pieszych i rowerów, dzięki czemu możliwe będzie połączenie z istniejącą siecią tras rowerowych na drodze gminnej i dalej wojewódzkiej. 
Zakończenie robót i oddanie odcinka do użytkowania nastąpiło 14.12.2020r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją