Projekty współfinansowane ze środków UE

Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

  • 18-09-2020
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Organizacja płatnych staży u pracodawców dla uczniów Technikum z ZSRCKU w Trzciance;
2. Doposażenie pracowni zawodowych w ZSRCKU w Trzciance;
3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów, w tym m.in. kurs prawa jazdy kat. B, obsługi wózków widłowych, kurs baristy i carvingu, szkolenia dla uczniów na kierunku technik weterynarii;
4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, w formie indywidualnych spotkań z doradca zawodowym;
5. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSRCKU w Trzciance poprzez ich udział w kursach i szkoleniach.
 
 
Biuro projektu prowadzone będzie w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, Trzcianka 15a, 64-316 Kuślin.
Całkowita wartość projektu: 418 025,25 zł
Dofinansowanie projektu: 367 525,25 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją