Projekty współfinansowane ze środków UE

Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckej

  • 22-02-2023
Powiat Nowotomyski realizuje projekt pn. Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 11.3 „ Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” 
 
 
 
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu: budynku głównego szkoły wraz   z salą gimnastyczną oraz budynku przywarsztatowego użytkowanego jako poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Prace polegać będą na termomodernizacji ścian zewnętrznych, termomodernizacji stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji grzewczych, polegającej na dodaniu układu pomp ciepła wspomagających węzły cieplne dostarczające ciepło do obu budynków, a także montażu instalacji fotowoltaicznych. Podstawowym efektem realizacji projektu ma być zmniejszenie poziomu zużycia energii pierwotnej w budynkach oraz zmniejszenie kosztów ich eksploatacji. Przeprowadzone prace pozwolą także na redukcję poziomu emisji CO2 oraz pyłów i popiołów, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza atmosferycznego.
 
Planowana całkowita wartość projektu: 7 376 245,22 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 984 579,42 zł
Termin realizacji projektu: 08.02.2022r. – 30.06.2023 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją